1 2 3 4

12 425 47 20

12 425 47 21

Objazdowe autokarowe

rabaty do 15%

WYBRANE OPINIE NA TEMAT NASZYCH WYCIECZEK

Petersburg i kraje nadba??tyckie, sierpie?? 2017


W dniach 12-20 sierpnia 2017 r uczestniczyli??my z m???em w zorganizowanym przez biuro SOL-TOURS wyje??dzie do Petersburga i kraj??w nadba??tyckich. Wyjazd bardzo dobrze zorganizowany. Zwiedzali??my ciekawe i atrakcyjne miejsca. Kompetentna Pani Pilot Dominika ??wietnie zorganizowana. Lokalni przewodnicy wykazywali si? szerok? wiedz? i umiej?tno??ci? jej przekazania. Gor?co polecamy J.A. Bombikowie

Kraje Beneluksu, sierpie?? 2015


Dzie?? dobry, by??y??my uczestniczkami wycieczki Kraje Beneluxu w dniach 15-20.08.2015 i chcemy Pa??stwu podzi?kowa? za bardzo udany wyjazd.
Program zosta?? zrealizowany w ca??o??ci i by?? tak u??o??ony, aby pozna? najwa??niejsze i najciekawsze miejsca odwiedzanych kraj??w.
Szczeg??lne wyrazy uznania sk??adamy Panu Rafa??owi - pilotowi naszej wycieczki.
Pan Rafa?? dysponuje bardzo du??? wiedz? i umiej?tno??ci? jej przekazania. Czas przejazd??w umila?? nam informacjami i ciekawostkami o odwiedzanych miejscach a wszystko to ilustrowane tematycznymi filmami i muzyk?. Jest osob? o bardzo du??ej kulturze osobistej, cierpliwo??ci i umiej?tno??ci wsp????pracy z grup?. Dzi?ki temu uda??o si? unikn?? w du??ej i zr????nicowanej wiekowo grupie konflikt??w i nieporozumie??.
Dzi?kujemy r??wnie?? Panom Kierowcom, kt??rzy zapewnili nam bezpieczne i komfortowe podr????owanie.
Z powa??aniem, A. Jurczak - Wroc??aw, A. Juszczak - Z?bkowice.

Korsyka i Sardynia, 2014


Atrakcyjna wycieczka, ciekawy program (i bogaty), brak nocnych przejazd??w,co jest bardzo pozytywne.
Podpis nieczytelny

Odlotowa Barcelona 30.04-04.05.2014

 • Wycieczka zgodna z oczekiwaniami. Profesjonalno???, uczciwo??? biura,fachowo??? pilota.
  Aldona Loska

Pary?? i Zamki 28.04-04.05.2014

 • Bardzo dobra organizacja, program OK, czas napi?ty czasem nawet do granic mo??liwo??ci, zainteresowanie i obs??uga ze strony biura bdb.
  Podpis nieczytelny

Odlotowa Andaluzja 29.04-03.05.2014

 • Program wycieczki wykonany zadowalaj?co - 100%.
  Brak podpisu

Kraje Beneluksu 01.05-06.05.2014

 • Biuro bardzo wiarygodne. Dobra logistyka wycieczki i zorganizowanie, a tak??e obs??uga autokaru i pilota.
  Podpis nieczytelny

Odlotowy Londyn 01.05-04.05.2014

 • Pe??na realizacja programu. Opieka pilota spe??niaj?ca oczekiwania turyst??w. Pilot-doskona??y. Przewodnik po Londynie wysokiej klasy.

Odlotowy Pary?? z Wersalem 20.05-24.05.2014

 • Oceniam biuro i wycieczk? bardzo pozytywnie, wszystko jak najbardziej na plus, szczeg??lnie pilot wycieczki - Pani Ewelina. Profesjonalna i sympatyczna.
  Katarzyna Filipiak

Odlotowy Rzym z Neapolem 18.06-22.06.2014

 • Bardzo dobra organizacja, wysoka kultura, wzorowe przewodniczki: Ewa, Barbara, Lidia, informacji OGROM! Polecam SOL-TOURS!
  Teresa Gawlik

Kraje Beneluksu 05.07-10.07.2014

 • Uwa??am wycieczk? za wielce udan?: wyb??r trasy ciekawy i bogaty, hotele czyste, opieka pilot??w i kierowc??w profesjonalna i ??yczliwo??? (wzgl?dem uczestnik??w)
  Podpis nieczytelny

"Z??ota" Praga 01.05-04.05.2014

 • Wycieczka wraz z przewodnikiem i kierowcami wspania??a - rewelacja.
  Pa??stwo Szostak

Praga Wiede?? Morawski Kras 01.05-04.05.2014

 • Bardzo mi??a obs??uga, dobre prowadzenie wycieczki przez pilota, wyczerpuj?ce przedstawienie miejsc i obiekt??w.
  Pan Jan z Roszkowic

  Wycieczka by??a bardzo interesuj?ca, pilot opowiada?? bardzo ciekawie, z ch?ci? kolejny raz skorzystam z oferty waszego biura.
  Pani Katarzyna z Nowego S?cza

  Wycieczka godna polecenia, profesjonalnie zorganizowana, przebieg??a wzorowo.
  Pani Monika z Chorzowa

Wiede?? 01.05-04.05.2014

Zm?czeni ale szcz???liwi.By??o super wszystko na 100%!
P. Zdzis??aw, Uczestnik wycieczki do Pragi

 • Moja opinia o wycieczce i Biurze Sol-Tours jest pozytywna, jestem ju?? trzeci raz z tego biura i jestem bardzo zadowolona tak z organizacji, jak i profesjonalnych pilot??w.
  podpis nieczytelny

  Wycieczka pe??na atrakcji i pozytywnych wra??e??. Poznali??my Wiede?? z najlepszej strony.
  podpis nieczytelny

Odlotowa Moskwa 01.05-05.05.2014

 • Wycieczka Odlotowa Moskwa dobrze zorganizowana, hotel znakomity jak i wy??ywienie. Zwiedzi??am wiele miejsc w tak kr??tkim czasie. Jestem bardzo zadowolona.
  brak zgody na podanie danych osobowych

Krajobrazy Chorwacji 24.05-31.05.2014

 • Pani Pilot Ewa jest profesjonalistk?, sprawny organizator, dba o grup?, mi??a atmosfera, kierowcy super! Zadowolona jestem z dodatkowego rejsu statkiem wok???? Dubrownika.
  Pani Zofia

  Wspania??a pilotka Pani Ewa. To pasja umi??owanie tego co si? robi, wiedza i kultura osobista. Ka??dej wycieczce ??ycz? takiej pilotki.
  Pani Ewa

"Z??ota" Praga 22.05-25.05.2014

 • Bardzo dobra organizacja, dni ca??kowicie wype??nione, radosne zm?czenie po ka??dym dniu :)
  Pani K.Kowalska

Praga Wiede?? Morawski Kras 19.06-22.06.2014

 • Wspania??a wycieczka, zgodnie z folderem, a pilotka przemi??a. Bardzo polecam wszystkim Biuro, ale przede wszystkim pilotk? P.Lucynk?.
  Pa??stwo Trzepizur

Petersburg i kraje nadba??tyckie 28.06-05.07.2014

 • Bardzo ??adny program, super pilot, bardzo sprawna realizacja programu wycieczki. Jestem bardzo mile zaskoczona. Najlepszy hotel w Petersburgu (lokalizacja, widoki, smaczne jedzenie, super obs??uga).
  podpis nieczytelny

  Wycieczka bardzo dobrze zorganizowana, wsz?dzie byli??my o czasie bez ??adnych problem??w, bardzo mi??a i kompetentna pilotka p. Dominika, przewodnicy ciekawie opowiadali o zwiedzanych obiektach. Ca??a wycieczka up??yn???a w przyjemnej atmosferze.
  podpis nieczytelny

Budapeszt 14.08-17.08.2014

 • Witam,

  W??a??nie wr??ci??em w niedziel? z wycieczki do Budapesztu kt??r? wasza firma by??a organizatorem.
  Jestem bardzo zadowolony.Wszystko by??o perfekcyjnie dopracowane.
  Kierowcy bardzo sympatyczni kt??rzy jechali zawsze zgodnie z przepisami
  Hotel czysty (Jedyny minus to brak klimatyzacji w pokojach)
  Przede wszystkim mam ogromne podzi?kowania do Pani przewodnik Pani Dorocie (przewodnik roku :-) )
  Kt??ra jest przemi??? osob? i jest przewodnikiem kt??ry ma ogromn? wiedz? (zawsze odpowiada??a bardzo obszernie na zadawane pytania)to dzi?ki jej wiedzy bardzo du??o mo??na by??o si? dowiedzie?
  B?d? ??ledzi?? wasze oferty i obiecuj? korzysta? z waszych us??ug.
  PANI DOROTO JESZCZE RAZ DZI?KUJ?.

  Z pozdrowieniami,
  Sylwester S??odek

Z??ota Praga, maj 2013


P. Dorota jest bardzo dobrym pilotem; ??wietnie organizowa??a grup?, czuli??my si? dobrze i wiele dowiedzieli??my si? o Pradze.
Podpis nieczytelny


Krajobrazy Chorwacji, maj 2013


Wycieczka bardzo udana, przepi?kne widoki, urokliwe miasteczka. Organizacyjnie wszystko dopi?te na ostatni guzik.
K.

Impreza bardzo udana, organizacja perfekcyjna. Pan pilot - profesjonalista z du??ym zasobem wiedzy - bardzo uczynny i kulturalny.
Brak podpisu

Zm?czeni ale szcz???liwi.By??o super wszystko na 100%.
P. Zdzis??aw uczestnik wycieczki do Pragi • Przy???czam si? do opinii Pa??stwa Psota wsp????uczestnik??w wycieczce Uroki Szwajcarii. Sama Szwajcaria z jej wspania??? przyrod?, krajobrazami i licznymi zabytkami broni si? sama, natomiast spos??b w jaki wszystko to pokazano uczestnikom wycieczki zadowala mam nadziej? r????ne gusta. W szczeg??lno??ci na wyr????nienie zas??uguje P. Artur, kt??ry nie tylko raczy?? nas fachow? wiedz? na temat odwiedzanych miejsc ale i da?? mo??liwo??? prze??ywania wycieczki w sensie duchowym, poprzez dobran? odpowiednio muzyk? a tak??e i wybrane dzie??a literackie. Szczeg??lne podzi?kowania dla Pan??w kierowc??w, nie tylko za du??e umiej?tno??ci zawodowe ale te?? za humor, ??yczliwo??? i bardzo uprzejme podej??cie do uczestnik??w wycieczki jak i dla ca??ego personelu Pa??stwa biura z organizacj? wyjazdu. Pozdrawiam

  J. Jaworska, Radomsko

 • Zm?czeni ale szcz???liwi,By??o super wszystko na 100% !
  P.Zdzis??aw, uczestnik wycieczki do Pragi

Uroki Szwajcarii, VIII`2010 • Szanowna Pani Tamaro !
  Witamy bardzo, bardzo serdecznie po powrocie z imprezy Uroki Szwajcarii.
  Dzi?kujemy, za wspania??? organizacj? na Ca??ej wycieczce, bogaty program, hotele oraz niezwyk??ego pilota - perfekcjonist? Pana Artura.
  Wr??cili??my pe??ni zachwyt??w.
  W Szwajcarii byli??my drugi raz, dlatego mamy por??wnanie jak wspania??? opiek? otoczony jest przez Pani Pracownik??w ka??dy klient / turysta/.
  Jeszcze raz na Pani r?ce chcemy z??o??y? podzi?kowanie Panu Arturowi, ??e przekazywa?? wszystkim tak du??o informacji na temat Szwajcarii, kt??r? tak bardzo umi??owa?? i nas r??wnie?? zarazi?? Jej pi?knem, ubarwiaj?c wszystkie informacje doskona??? muzyk?.
  T? drog? dzi?kujemy Panom: Edwardowi i Piotrowi. To niezwykle mili, kulturalni a przede wszystkim doskonali w swoim fachu - Kierowcy.
  Chcemy t? drog? wyrazi? nasze wielkie uznanie i gor?ce podzi?kowanie dla Pani i dla wszystkich Pracownik??w, kt??rzy przyczynili si?, ??e tak cudownie sp?dzili??my czas w Szwajcarii.
  Ogromna to szkoda, ??e tak p????no odkryli??my Pani Biuro, poniewa?? kilka razy w roku wyje??d??amy na wycieczki objazdowe, niestety z r????nymi odczuciami i wra??eniami.
  Mamy ogromn? nadziej?, ??e jeszcze wiele razy b?dziemy korzysta? z bogatej oferty programowej Biura S-Tours.
  Pozdrawiamy.
  ?. i E. Psota, Trzebinia

Odlotowy Pary??, VIII`2010 • Uczestniczy??am w wycieczce do Pary??a w dn.17.08- 21.08.2010. Kr??tko ujmuj?c ca??? ocen? wycieczki musz? powiedzie? - by??o super. Du??o podr????uj? ale po raz pierwszy nie mia??am uwag(chicia?? nigdy ich nie wyg??aszam). W tym przypadku musze jednak zabra? g??os w ocenie przewodnika - Pani Ali. Jest to w??a??ciwa osoba na w??a??ciwym miejscu, wyj?tkowo zaanga??owana w swoj? prac?, kompetentna, zorganizowana, niezwykle wyrozumia??a wobec r????nych, czasem dziwacznych pr????b uczestnik??w wycieczki, doskonale potrafi modelowa? relacje mi?dzyludzkie, czym stwarza doskona??? atmosfer? w grupie. Dzi?ki pani pilot jestem zainteresowana pod????owaniem z Waszym biurem, r??wnie?? doskonale zareklamowanym przez Pani? Al?. Pozdrawiam i Dzi?kuj?.
  R. Szwyngel, Konopiska

Odlotowy Pary??, VII`2010 • Witam serdecznie!
  W dniach 28.06 - 02.07 2010 uczestniczyli??my w wycieczce lotniczej do Pary??a.
  Wycieczka do Pary??a mia??a ??wietnie opracowany program.
  Hotel klasy turystycznej o znakomitej lokalizacji z widokiem na wie??? Eiffla - zapewnia?? przyzwoity standard na kilka dni pobytu.
  Grupa by??a niedu??a i ch?tna do intensywnego zwiedzania, pogoda dopisa??a.
  Pilotem i przewodnikiem z Biura Podr????y by??a Pani Alina (z r????ow? parasolk? "Pary??").
  Kompetencja, znajomo??? Pary??a, umiej?tno??? ciekawego opowiadania, ??yczliwo???, u??miech i gotowo??? rozwi?zania ka??dego pojawiaj?cego
  si? problemu - to cechy naszej Pani przewodnik
  Dla przyk??adu - osobom wybieraj?cym si? do kabaretu nie do??? ??e za??atwi??a bilety to prawie za r?czk? zaprowadzi??a pod samo wej??cie.
  Koniec wycieczki, jedziemy na lotnisko i tu nast?pi??a super fantastyczna rzecz -- Pani Alina opowie??ci? przywo??a??a wszystkich miejsc kt??re zwiedzali??my - dzie?? po dniu.
  Pozwoli??o nam to utrwali? w pami?ci ca??? wycieczk?.
  Komplementuj?c - nie spotkali??my w naszych d??ugoletnich eskapadach tak fantastycznego przewodnika.

  ??yczymy wielu zadowolonych klient??w.
  B. i P. Kowandy, Katowice

Petersburg i kraje nadba??tyckie, VIII`2010 • Witam serdecznie:)
  W??a??nie wr??ci??em z wycieczki do Petersburga i kraj??w nadba??tyckich i musz? pozwoli? sobie na wiele ciep??ych s????w dla biura za ca??? organizacj? tej wyprawy,jak i dla wspania??ych kierowc??w oraz dla Pani pilotki Dominiki:) profesjonalnej pod ka??dym wzgl?dem,pomocnej,uczynnej,maj?cej ogromn? wiedz?,potrafi?cej sprawnie zorganizowa? grup?,zawsze z u??miechem na ustach,mi??a,??yczliwa itp.,itd....
  Jestem pod wra??eniem i chocia?? by??a to moja pierwsza podr???? z Waszego biura to z pewno??ci? nie ostatnia:)
  Pozdrowienia dla Pani Dominiki,Pan??w kierowc??w S??awka i Kazika oraz dla ca??ej grupy:)  Piotrek R. z Rzeszowa

Petersburg i kraje nadba??tyckie, VI-VII`2010 • Gratulacje dla Biura Sol-tours w Krakowie.
  By??am uczestnikiem wycieczki nr KNB0626 -Petersburg i kraje nadba??tyckie w dniach 26.06.2010-03.07.2010.Chcia??am podzi?kowa? organizatorom a szczeg??lnie Panu Leszkowi Maliszowi za wspania??? organizacj?, ciekawy program oraz ??yczliwo??? i pomoc dla uczestnik??w. Od dawna marzy??am aby m??c zobaczy? te regiony Europy a szczeg??lnie Petersburg. Zapewniam wszystkich ,??e warto . Ryga, Tallin, Tartu a przede wszystkim Petersburg s? architektonicznymi pere??kami. Petersburg, Peterhof czy Carskie Sio??o l??ni? srebrem i z??otem. Jest teraz szczeg??lna dba??o??? o obiekty cerkiewne a Newa wspania??a. Chcia??abym podkre??li?, ??e Biuro zaanga??owa??o w ka??dym z odwiedzanych kraj??w ??wietnych profesjonalnych przewodnik??w.
  Moje uwagi : wycieczka trwa??a za kr??tko; pobyt w Petersburgu powinien by? o 1-2 dni d??u??szy, co pozwoli??oby na rozszerzaenie programu zwiedzania o kilka wartych tego obiekt??w. Proponuj? rozwa??enie zorganizowania np. na przysz??y rok wycieczki obejmuj?cej : Moskw?, Nowogr??d, Jasn? Polan? i Petersburg. Jeszcze raz gratuluj? , dzi?kuj? i ??ycz? wielu sukces??w .
  M. Kantor z Krakowa

Pary?? i zamki w Dolinie Loary, VII`2010 • W dniach 03-09 lipiec..byli??my z Pa??stwa biura na wycieczce Pary?? i zamki nad Loar?...By??o fantastycznie i bajkowo...musz? zwr??ci? uwag? na wspania??? pani? przewodnik, dzi?ki kt??rej ??adne materia??y dla zwiedzaj?cych nie by??y potrzebne a spos??b w jaki przekazywa??a nam niezb?dne informacje by?? niezwykle barwny ale konkretny.
  Pary?? to naprawd? pi?kne miasto z klimatem jakiego w innych miejscach brakuje...liczne restauracje i kafejki tworz? niezwyk??y obraz i przyci?gaj? niczym magnes i tu uk??ony dla pan??w kierowc??w kt??rzy w bezpieczny spos??b obwozili nas po tej metropolii .A?? chcia??by si? tam zn??w powr??ci?....
  .pozdrawiam
  I. Furga??, Krak??w

Pary?? i zamki w Dolinie Loary, VII`2010 • Witam i serdecznie pozdrawiam !
  W??asnie wr??ci??am 2.07.2010 z wycieczki Pary?? i zamki nad Loar?. Obs??uga
  pilota pani Magdy by??a profesjonalna. Przekazywa??a nam mn??stwo
  informacji o zabytkach Pary??a i jej mieszka??cach. Na ka??de pytania
  udziala??a mi odpowiedzi.
  Panowie kierowcy Rafa?? i Piotr z Tarnowa prowadzili autokar w spos??b
  profesjonalny. Czu??am spok??j i bezpiecze??stwo podczas jazdy.
  Bardzo dziekuj? za wspania??? wycieczk? i pe??ny profesjonalizm. Na pewno
  b?d? korzysta? z ofert waszego biura.
  Prosze o odpowied??.
  Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia.
  B. D?browska z Kielc

Zapach Toskanii, VI`2010 • Pomys?? wycieczki doskona??y, ale jeszcze lepsza pilotka Maria znaj?ca realia W??och, z pe??ni? potrzebnej wiedzy, zrozumieniem ludzi i doskona??ym poczuciem humoru. Dzi?kujemy.
  B. Biel, Brzesko

  Wycieczka ciekawa, pilot p. Maria - du??y zas??b wiadomo??ci, pomocna turystom, kierowcy wy??mienici.
  L. Karlik, Sosnowiec

  Wycieczka dobrze zorganizowana dla ludzi aktywnych, kt??rzy chc? du??o zobaczy?, mi??a i fachowa obs??uga, poczucie bezpiecze??stwa.
  G. Urba??ska, ??winnaItalia alla carta, V`2010 • Polecam wszystkim wycieczkowiczom takie biuro. Pani Przewodnik jest pod ka??dym wzgl?dem super. Kierowcy to klasa extra.
  E. Stysi??ska, Brzeziny

  Bardzo dobry program wycieczki-grupa zdyscyplinowana, by??o fajnie. Dzi?kuj?.
  M. Musza??ska, Jaworzno

  Wycieczka interesuj?ca, obs??uga pilota bardzo dobra, kierowcy prowadz? autokar bezpiecznie.
  E. Ja??ko, Jagodowa

  Wycieczka zorganizowana profesjonalnie. Wiedza pilota i jego opieka na najwy??szym poziomie, uprzejmo??? kierowc??w - super.
  Z. Koniusz, ??wi?toch??owice

  Biuro udziela solidnych informacji. Wycieczka super, przewodnik mwspania??y. Jazda kierowc??w bez zastrze??e??, przepisowo, uprzejmi.
  R. Tokarski, Lublin

  Fantastyczna Wycieczka, jestem pod wra??eniam umiej?tno??ci i wiedzy P. Pilotki, jest absolutna profesjonalistk?, doskonali kierowcy.
  H. K?dziora, Krak??w

Pary?? i zamki w Dolinie Loary, VI`2010 • Uczestniczy??em razem z ??on? w wycieczce Pary?? i zamki nad Loar?, w dniach 12.06 - 18.06.2010r, organizowanej przez Pa??stwa Biuro Podr????y - "SOL - TOURS" z Krakowa. Z wielk? przyjemno??ci? wspominamy chwile sp?dzone w Pary??u i w zwiedzanych zamkach, a dzi?ki ogromnej wiedzy oraz zmys??owi organizacyjnemu Pana S??awka - pilota wycieczki, zwiedzili??my zabytki nie tylko b?d?ce w programie wycieczki ale te?? kilka ponad program.

  Dzi?kujemy za wspania??e przygotowanie organizacyjne wycieczki i jej perfekcyjn? realizacj? przez Pilota, oraz niezapomniane wra??enia, kt??re pozostan? w naszej pami?ci na zawsze. Du??? zas??ug? w realizacji programu mieli te?? Panowie Kierowcy, kt??rych jazda po zat??oczonych ulicach Pary??a by??a wr?cz perfekcyjna. Gratulujemy Pa??stwu wspania??ego przewodnika jakim jest Pan S??awek, oraz firmie przewozowej profesjonalnych kierowc??w.
  Z powa??aniem.  J. i M. Kroguleccy z Przeworska

Odlotowy Pary??, V`2010 • Witam! Min???y juz 2tygodnie od powrotu z wycieczki do Pary??a ( odlotowy Paryz 11-15.05.). Mia??am napisa? kilka zda?? zaraz po powrocie, ale wszystko zdominowa??a pow??d??. Chc? od siebie i mojej kole??anki Danuty Lewandowskiej serdecznie podzi?kowa?. Biuro niestety nie ma wp??ywu na pogod? , a ta by??a poni??ej oczekiwa??.. Pani przewodnik by??a 5++, poprostu wspania??a, elastycznie dopasowa??a program do pogody, nie trac?c ??adnego punktu programu, ??wietnie: kulturalnie, ale zdecydowanie przeprowadza??a poszczeg??lne elementy wycieczki, ??wietnie przygotowana merytorycznie, przekazywa??a nam informacje w spos??b umiej?tny ??adna polszczyzn? (co wcale nie jest regu??? u przewodnik??w), czu??o sie pasj? i znajomo??? temat??w o ktorych m??wi??a, kulturalna, u??miechnieta, ale stanowcza, poprostu SUPER!!!

  Pewnym minusem by?? hotel ze wzgl?du na male??k? powierzchni? pokoi, w kt??rych z trudem mo??na by??o sie porusza?. Rozumiemy jednak, ??e cena detrminuje wyb??r. Lokalizacja hotelu blisko stacji metra przy w/w minusach stanowi??a pewn? rekompensat?.W sumie wycieczk? oceniamy jako bardzo udan?. Program by?? bardzo bogaty, wype??niony od rana do p????nego wieczora; wi?cej w tym czasie nie da??o sie zobaczy?; gdyby odlot z Pary??a by?? po po??udniu, mo??naby zaliczy? jeszcze jeden spacer w tym przepi?knym mie??cie. Szkoda, ??e dzie?? powrotu trudno zaliczy? jako pi?ty dzie?? wycieczki. Pozdrawiam serdecznie , mam nadziej?, ??e bed? jeszcze mai??a okazje korzystac z ofert Waszego biura.

  J. Wilga, Krak??w

Odlotowy Pary??, IV`2010 • Witam.
  Uda??o nam si? wczoraj szcz???liwie wr??ci? z Pary??a - co prawda autokarem (przez py?? wulkaniczny), ale jednak. Chcieli??my serdecznie podzi?kowa? za dobrze zorganizowany wyjazd, co w du??ej mierze zawdzi?czamy Pani Ewelinie. To jak najbardziej w??a??ciwa osoba na miejscu pilota, z niew?tpliwie du??? wiedz? i umiej?tno??ci? organizacji pobytu. Tak??e dzi?kujemy bardzo jej, obs??udze biura i szefostwu, kt??rych pozdrawiamy. Ju?? planujemy wyjazd w przysz??ym roku do Rzymu, mo??e z P. Ewelin?... B?dziemy Was poleca? znajomym.
  Pozdrawiamy.

  K. i J. Iwanicki wraz z rodzink? z Gliwic

Odlotowy Rzym, IV`2010 • W imieniu wycieczki "Odlotowy Rzym z Gda??ska",pragn? podzi?kowa? za ??wietnie zorganizowan? ,ciekaw? wycieczk?.Szczeg??lne podzi?kowania za wspania??e prowadzenie i bardzo dobr? opiek? a niekiedy wyrozumia??o??? dla Pani Ewy, kt??ra nas zaskakiwa??a zasobem swej wiedzy i zdolno??ci? jej przekazania.W przysz??o??ci marzeniem naszym jest zwiedzenie Pary??a,mamy nadzieje ??e r??wnie?? za Pa??stwa po??rednictwem.Prosimy o oferty takowej wycieczki w okresie jesieni lub wiosny,a my ze swojej strony postaramy si? o wi?ksz? liczb? uczestnik??w ( bo zainteresowanie jest spore ).
  -uczestnicy-.
  PS. W za???czniku przesy??amy zdj?cie zadowolonej wycieczki.
  Ja w szczeg??lno??ci chc? podzi?kowa? Pani za wspania??? wsp????prace i kontakt ,??ycz? powodzenia i wszystkiego dobrego.
  Z powa??aniem - polecam si? w przysz??o??ci.

  P. Adamski, Gda??sk

Odlotowy Pary?? z Wersalem, III`2010 • Witam serdecznie!
  W dniach 16-20 marca 2010 ca??? rodzin? (5 os??b) uczestniczyli??my w wycieczce lotniczej do Pary??a.
  Jeste??my bardzo zadowoleni. Pomys?? na lotnicze wycieczki ze zwiedzaniem najpi?kniejszych miast Europy przygotowany oferowany przez Wasze Biuro Podr????y uwa??amy za znakomity. Wycieczka do Pary??a mia??a ??wietnie opracowany program. Hotel klasy turystycznej o znakomitej lokalizacji (obok wie??y Montparasse) zapewnia?? przyzwoity standard na kilka dni pobytu. Grupa by??a niedu??a i ch?tna do intensywnego zwiedzania.

  Pilotem i przewodnikiem z biura podr????y by??a Pani Alina (z r????ow? parasolk? "Pary??").
  ??yczymy wszystkim wycieczkom takich przewodnik??w.Kompetencja, znajomo??? Pary??a, umiej?tno??? ciekawego opowiadania, ??yczliwo???, u??miech i gotowo??? rozwi?zania ka??dego pojawiaj?cego si? problemu - to cechy naszej pani przewodnik.
  Po Luwrze i Wersalu dodatkowo oprowadza??a Pani Ania (mieszkaj?ca w Pary??u). Robi??a to r??wnie?? bardzo dobrze. Dopisa??a nam tak??e wiosenna pogoda w Pary??u.

  Ju?? wybrali??my nast?pn? wycieczk? lotnicz? z Waszej oferty . B?dzie to Barcelona (7 dni).
  Pozdrawiamy.

  K. i W. Piwowarczyk, My??lenice

Odlotowy Pary??, Sylwester, XII/I`2010 • Szanowna Pani
  Tamara Wys??ocka-Bobko.
  Szanowna Pani, wykupili??my u Pa??stwa pi?ciodniowy wyjazd do Pary??a w dniach od 29. 12 do 02. 01. 2010. Naszym przewodnikiem by??a Pani Alina. Chcemy na Pani r?ce bardzo podzi?kowac Pani Alinie za wspania??? wycieczk?, opiek? pilota, za przekazanie olbrzymiej ilo??ci w bardzo ciekawej formie informacji o Pary??u, historii oraz jego mieszka??cach. Bardzo ch?tnie na nast?pny wyjazd wyjedziemy z Pani biura ale je??eli naszym przewodnikiem b?dzie Pani Alina. Jeszcze raz dziekujemy oraz pozdrawiamy .  E. i A. Mierzwa, Skrajnica

Odlotowy Rzym z Neapolem, IV`2009 • Witam,
  przepraszamy, ??e dopiero teraz wyra??amy swoj? opini?, ale podobno lepiej p????no, ni?? wcale.
  Chcieliby??my bardzo podzi?kowa? Panu PILOTOWI naszej wycieczki, kt??ry wykaza?? si? szczeg??ln? kompetencj? i umiej?tnie nas oprowadza?? po Rzymie, Neapolu i nie tylko. Opowiada?? nam o wielu ciekawych, historycznych faktach.
  Wycieczka profesjonalnie, rzetelnie przeprowadzona, bardzo dobrze wykorzystany czas. Warunki w hotelu na 5, jad??ospis na 2, gdyby??my chcieli u??y? skali szkolnej. Z wielk? przyjemno??ci? nadal wspominamy chwile sp?dzone we W??oszech. Przewodnik przekaza?? nam spor? pozapodr?cznikow? wiedz? i w niezwykle interesuj?cy spos??b pokaza?? miasto i jego okolice. Wida? by??o, ??e Pan Pilot lubi swoj? prac?.  K. i J. Junior Klimczak, Zdu??ska Wola

Odlotowy Pary?? z Wersalem, IX`2009 • Byli??my we wrze??niu z Sol-tours w Pary??u-Wersalu, to nasz kolejny wyjazd z Pa??stwa Biurem, impreza bardzo udana, super zorganizowana gdziekolwiek si? zjawiali??my to nie czekali??my i zyskali??my na czasie , wszystko by??o "dopi?te na ostatni guzik"super przewodniczka i pilotka - niestrudzona w swojej pracy bardzo rzetelna i kompetentna. Pani pilotka przekaza??a nam ogromn? wiedz? i w niezwykle interesuj?cy spos??b pokaza??a miasto. Gratulujemy i dzi?kujemy Pani Ewelinie i Pa??stwu za wspania??e sp?dzone dni w Pary??u, ze Pani Ewelina by??a dla nas tak opieku??cza i niestrudzona w swojej pracy, wszystkim razem i ka??demu z osobna- jak by??a taka potrzeba t??umaczy??a i wyja??nia??a, udziela??a informacji na r????ne pytania. Jest osob? bardzo uczynn?, ciep??? i bardzo sympatyczn?. Pani Ania, kt??ra oprowadza??a nas po Luwrze i Wersalu, opowiada??a bardzo ciekawie i interesuj?co- bardzo mi??a osoba, sprawnie oprowadza??a nasz? grup?. Mieli??my szcz???cie do "dobrych" przewodniczek, Te osoby s? dla uczestnika wycieczki najwa??niejsze a zarazem s? wizyt??wk? Biura Podr????y. Serdecznie pozdrawiamy obie Panie. Z ca??? odpowiedzialno??ci? polecamy Pa??stwa Biuro naszym znajomym, aby mogli skorzysta? z rzetelnych i profesjonalnych us??ug turystycznych. Jeste??my bardzo zadowoleni i zastanawiamy si? nad kolejn? podr????? z Pa??stwa biurem. Bardzo prosz? o przys??anie katalogu na rok 2010 na nasz adres domowy. ??yczymy Pa??stwu wielu sukces??w w pracy zawodowej i w ??yciu osobistym. Serdecznie pozdrawiamy.  M. i K. Ciurys, Grab??w

Pary?? i zamki w Dolinie Loary, IX`2009 • Szanowni Pa??stwo.
  By??em razem z ??on? uczestnikiem wycieczki objazdowej do Pary??a i zamk??w nad Loar? w dniach 19.09 - 25.09.2009r.
  organizowanej przez Pa??stwa Biuro Podr????y - "SOL - TOURS" w Krakowie.
  Z wielk? przyjemno??ci? nadal wspominamy chwile sp?dzone w Pary??u i okolicy, a dzi?ki olbrzymiej wiedzy dotycz?cej zabytk??w Pary??a i doskona??emu przekazaniu jej przez pilotk? wycieczki uczestnikom, wspomina? b?dziemy wycieczk? jeszcze b. d??ugo.
  Dzi?kujemy za wspania??e przygotowanie organizacyjne wycieczki i jej perfekcyjn? realizacj? przez Pani? pilotk?. Realizacja programu niemal co do zaplanowanej minuty, umo??liwi??a nam zwiedzenie maksymalnej ili??ci zabytk??w oraz pozna? ich histori? i architektur?. Perfekcyjna i mistrzowska jazda Pan??w Kierowc??w po zat??oczonych ulicach Pary??a wzbudza??a w nas podziw.
  Jeszcze raz serdecznie dzi?kujemy za wspania???, cho? trzeba przyzna?, m?cz?c? wycieczk?. Gratulujemy wspania??ych przewodnik??w: p. Magd? i p. Mariusza, oraz wsp????prac? z przewo??nikiem maj?cym tak wspania??ych kierowc??w i luksusowe autokary.
  Dzi?kuj?my!!
  Z powa??aniem


  L. i M. Pawlikowie, Gliwice

Odlotowy Rzym z Neapolem, IX`2009 • Wczoraj wr??ci??am z wycieczki Odlotowy Rzym z Neapolem ( 24-28 09 z Warszawy). Wycieczka ??wietna. Program ambitny, ale pomy??lany tak, ??eby da? uczestnikowi mo??liwo??? og??lnego zapoznania si? z miastem i cho? troch? z jego zabytkami. Troch? trzeba si? nachodzi?, ale warto. Sztuk? sam? w sobie by?? pilot. Z tak zorganizowanym, mi??ym i nastawionym na turyst??w pilotem zetkn???am si? po raz pierwszy. By?? on ogromnym atutem tej wycieczki (..)
  Z powa??aniem


  A. Sarna, Warszawa

Pary?? i zamki nad Loar?, IX`2009 • Minuty sp?dzone w Katedrze Notre Dame - wpatrywanie si? w Piet?
  przy d??wi?kach Ave Maria w tle..., "gapienie si?" na "migotaj?c?" wie??? Eiffla w czasie wieczornego zwiedzania miasta - chwile bezcenne,
  cudowne i niezapomniane....
  Dzi?kuj? za zorganizowanie tej wycieczki - by??a dla mnie ??wietnym zako??czeniem wakacji. Pe??en profesjonalizm, idealna organizacja, punktualno???, kompetentny i cierpliwy Pan Przewodnik...
  Polecam Pa??stwa Biuro znajomym, a sama mam nadziej? skorzysta? z us??ug Sol-Toursa w przysz??ym roku.
  Pozdrawiam!
  Ewelina  Ewelina, Temesz??w

Zapach Toskanii, IX`2009 • Witam w imieniu Tyszan.Wycieczka/Zapach Toskani/by??a niesamowitym przezyciem. Pilot jest niesamowitym cz??owiekiem-weso??y,zawsze u??miechni?ty.bogaty w informacje na temat W??och i uczciwy.\Rozliczy?? sie z nami wszystkimi wydatkami.Zwr??ci?? pozosta???,zaoszcz?dzon? kwot?. Tak??e panowie kierowcy-ostro??ni,odpowiedzialni,pomocni.Praktykantka panna Kasia r??wnie?? jest dobrym materia??em jako pilotka na W??ochy. Piloci posiadaj? mniesamowit? wiedz? na temat Toskani i W??och.Gratulujemy takich pracownik??w. Serdecznie dzi?kujemy za wspania??? wycieczk? i mamy nadziej?,??e nie ostatni?. Pozdrawiamy serdecznie.Dodam,??e wycieczka objazdowa odby??a sie 13-19 wrze??nia br.  G. Kozak , H. Pogoda, R. ??migielska, Tychy

Odlotowy Rzym, VIII`2009 • Witam serdecznie. Bylismy z m???em na tej wycieczce w dniach 21-24.08. Wspominamy j? baaardzo, baaardzo sympatycznie, wycieczka ??wietna , w pe??ni zrealizowana programowo, a dzi?ki panu Pilotowi nawet poza -wycieczka fakultatywna do Tivoli i Nettuno - strza?? w dziesi?tk?. Dla nas to niezapomniane chwile i cenne wspomnienia-dzi?ki niezawodnemu przewodnikowi panu Pilotowi. Bardzo dobra organizacja i troska o turyst? -KA??DEGO - z jego strony. Polecamy Sol-Turs i juz my??limy o kolejnej...mo??e Pary??...


  Asia i Mariusz, woj.opolskie

Krajobrazy Chorwacji, IX`2009 • To biuro po prostu nie zawodzi. Ca??kowicie otrzymuje si? to, na co si? liczy.


  J. Wachnik, Krak??w

Krajobrazy Chorwacji, IX`2009 • Wycieczka zorganizowana profesjonalnie, Pani Pilot rewelacyjna, kierowcy godni zaufania. Wida? starania biura o ka??dego z klient??w. Dzi?kuj? za doskona??? wycieczk? i wspania??? atmosfer? oraz niezapomniane wra??enia.


  podpis nieczytelny

Zm?czeni ale szcz???liwi.By??o super wszystko na 100%!
P. Zdzis??aw uczestnik wycieczki do Pragi

Odlotowy Rzym z wypoczynkiem, VIII`2009 • Witam serdecznie,
  bardzo dzi?kujemy za zorganizowanie tak profesjonalnej i na taka cene wycieczki do Rzymu.
  Pomijaj?c niestety troszke problem??w z jednym niereformowalnym Panem, kt??ry to napewno utkwi?? w Pa??stwa pami?ci -"smsami o wszystkim":),
  mi??o i sympatycznie wspominamy ten wyjazd, a to tylko dzieki Pa??stwa fantastycznej pilotce Pani Ewie:), kt??rej to jeszcze raz serdecznie dziekujemy za swoje opanowanie i profesjonalizm.
  Pozdrawiany ca??e biuro i prosze przekaza? r??wniwz pozdrowienia dla Pani Ewy, oraz je??li to mo??liwe fotke dla niej.
  Pozdrawiam  I. Gill , Gdynia

Odlotowy Rzym, VIII`2009 • Witam.
  Byli??my z ??on? uczestnikami wycieczki do Rzymu w dniach 21-24.08.
  Dzi?kujemy za tak perfekcyjnie przygotowan? imprez?.
  Bawili??my si? wspaniale a bol?ce nogi moczyli??my w morzu .
  Nasz opiekun i przewodnik Pan Filip to BEZCENNY SKARB Waszej Firmy ( nie m??wcie Mu tego bo mo??e wpa??? w samouwielbienie).
  Ale na powa??nie jego praca i zaanga??owanie w wype??nienie naszego czasu by??o na najwy??szym poziomie.
  Ju?? my??limy o czym?? nast?pnym!!!.
  Pozdrawiamy i ??yczymy wszystkiego najlepszego i oby tak dalej!!!
  Pozdrawiam
  J. Ostrowski, ??ywiec

Pary?? i zamki w Dolinie Loary, VIII`2009 • Bardzo dzi?kuje za wspania??? wycieczk? : Pary?? i zamki nad Loar?
  /8-14.8.2009/. Interesuj?cy program, poznanie najbardziej niezwyk??ych
  zabytk??w miasta, doskona??a organizacja poszczeg??lnych dni - wszystko to
  pozostawia niezapomniane wra??enia. Do tego koniecznie nalezy doda?
  kapitaln? obs??ug?: dobre hotele, nowy, czysty autobus, uprzejmo???
  kierowc??w i nade wszystko humor pilota - p.Witka. Doceniam tak??e
  wszelkie podkre??lenia polskich akcent??w w Pary??u. I mam nadziej?, ??e na
  kolejnych wyjazdach mog? na Pana liczy? :-)

  PS: W ostatni dzie?? zwiedzania mo??na by spokojnie do punktu programu
  doda? wizyt? na cmentarzu Pere-Lachaise /mielismy do??c du??o czasu
  wolnego i do??c wczesnie opuszczali??my Pary?? kieruj?c si? do kraju/.

  Pazdawiam
  M. G??owacka, Rzesz??w

Italia alla carta, VII`2009 • Witam serdecznie,
  Przepraszam , ze jeszcze zawroce glowe ale nie darowalbym sobie
  aby w kilku slowach nie podsumowac przezytej kilkunastodniowej przygody.

  Chcialbym Panstwu bardzo podziekowac za wspaniale zorganizowana wycieczke i wypoczynek.
  Organizacyjnie otrzymalibyscie Panstwo najwyzsza z ocen. Przemila obsluga w Panstwa biurze , perfekcyjnie
  dograne wszystkie elementy wycieczki ( przed nocleg w hotelu , organizacja parkingu , podjazd autokaru , etc)
  fantastyczny pilot wycieczki. Pani Maria jest super super przewodnikiem , pilotem , opiekunem
  i przemila osoba!!!

  Wycieczka byla wspaniala. Nie majac ofert na wybrzezu mielismy troszke obaw
  czy wyjazd do Krakowa to dobry pomysl. Teraz juz wiem , ze to bylo najlepsze z rozwiazan.
  Chcielibysmy raz jeszcze skorzystac z Panstwa uslug wyjezdzajac tym razem do Hiszpanii
  Francji lub miejsca , ktore moglaby Pani juz teraz polecic.
  Bylbym zobowiazany gdyby mozna bylo otrzymac od Panstwa katalog lub biuletyn opisujace
  kazda z proponowanych wycieczek.

  p.s Wracajac na chwilke do wycieczki wloskiej mialbym tylko jedna uwage
  aby dokladniej sprawdzac standard wloskich hoteli. Pani uwaga dotyczaca gwiazdek
  okazala sie jak najbardziej trafna. Trzy gwiazdeczki w wydaniu wloskim to moze sie
  okazac jedna w wydaniu polskim. Hotel w Rimini to byla malenka porazka. Rehabilitacja
  okazalo sie jedzenie , ktorego bylo duzo i roznego rodzaju. Rozumiem cos za cos ale czlowiek
  szybko przyzwyczaja sie do dobrego.

  Zapomnialem wspomniec rowniez o autokarze i Panach kierowcach , ktorych
  to prace okreslilbym jako wzorowa i bardzo uprzejma. Zawodowcy!!!
  Autokar bez zastrzezen , komfort.


  Konczac chcialbym raz jeszcze bardzo bardzo podziekowac i zyczyc Panstwu
  zdrowia i samych sukcesow w pracy.

  Pozdrawiam

  A. i D. Burdy??scy, Gdynia

Anglia-Walia-Szkocja, VII`2009 • Wycieczka zgodna z oczekiwaniami, profesjonalnie przeprowadzona, dobrze wykorzystany czas. Ucieszy??y mnie dodatkowe punkty programu, kt??re uda??o si? zrealizowa?. Biuro warte polecenia znajomym.


  A. Chmielewska, Krak??w

Anglia-Walia-Szkocja, VII`2009 • Niewiele biur podr????y i prowadz?cych wycieczki pozostawia po sobie wra??enie, ??e s? dla nas uczestnik??w, a nie odwrotnie, i za to dzi?kuj?...


  J. Ryszka, Radlin

Krajobrazy Chorwacji, VII`2009 • Wycieczka bardzo dobrze zorganizowana, du??o zwiedzali??my, pogoda super dopisa??a, wracam pod du??ym wra??eniem.

  Bardzo dobra organizacja wyjazdu, maksymalnie wykorzystany czas przeznaczony na zwiedzanie.


  S. Bania, Czarny Dunajec
  E. Zawistowska, Bia??ystok

Krajobrazy Chorwacji, VII`2009 • Bardzo dobrze zorganizowana impreza, ??wietny pilot, dobre hotele. Solidne, uczciwe biuro podr????y, urlop w dobrych r?kach.  M, Kruk, Krak??w

Odlotowy Rzym, VI`2009 • Chcieliby??my serdecznie podzi?kowa? za bardzo udan? wycieczk? "Odlotowy Rzym" w dniach 26-29.06.2009r. Wielkie zaanga??owanie i wiedza naszych przewodniczek Pani Ewy i Pani Lidki pozwolilo nam w tak kr??tkim czasie pozna? bogat? histori? i liczne zabytki Wiecznego Miasta. Cala impreza byla przygotowana i przeprowadzona profesjonalnie. Uwa??amy, ??e Wasze biuro jest godne polecenia.
  W. R. Cie??lak, Sosnowiec

Odlotowy Rzym, VI`2009 • Pragn? podzi?kowa? za bardzo udan? imprez?. Przewodnik Pani Jadwiga, bardzo symatyczna i profesjonalna. Wycieczka spe??ni??a wszystkie nasze oczekiwania, by??o wspaniale. Zapewniono nam dobr? organizacj?, wspania??? pogod?, mile towarzystwo i oczywi??cie ogrom wiedzy. Dobra organizacja sprawi??a ??e wycieczka ta pomimo bogatego programu nie by??a m?cz?ca. Przesy??am pozdrowienia dla Pani przewodnik.
  Bogumi??a i Leszek z Tarnowa

Odlotowy Pary??, VI`2009 • Niezapomniane chwile z Sol-Toursem. Przyjemna atmosfera, ciekawy program wycieczki.  W. i M. Ryzlak, ???d??

Odlotowy Londyn z Windsorem, V`2009 • Wycieczka od pocz?tku do ko??ca b. dobrze zorganizowana. Opieka pilota na najwy??szym poziomie - pod ka??dym wzgl?dem.  M. Pazik, Zabrze

Odlotowy Londyn, V`2009 • Wr??cili??my z wycieczki do Londynu z Windsorem w dniach 14-17.05.2009. Chcieliby??my podzieli? si? refleksjami z tej imprezy, kt??ra jest dla nas pierwsz? wycieczk? z Waszym Biurem.

  Na podkre??lenie zas??uguje bogaty program, kt??ry zosta?? rozszerzony i ca??kowicie zrealizowany. Oczywi??cie wymaga??o to odpowiedniego tempa, organizacji i dyscypliny. Ca??y czas mieli??my zapewnion? bogat? i komunikatywn? informacj? o zwiedzanych obiektach a w trakcie przejazd??w popularno-naukowe wyk??ady z historii bogato wzbogacone anegdotami.

  Po trudach dnia regeneracj? si?? gwarantowa??a solidna obiadokolacja a potem wypoczynek w hotelu. Poziom i jako??? us??ug hotelowych by?? bardzo wysoki; nowy obiekt oraz komfortowe wyposa??enie pokoj??w.

  Taka realizacja wycieczki by??a mo??liwa dzi?ki pracy Pani Ewy D. Opr??cz profesjonalnej i ca??kowicie zaanga??owanej postawy w pe??nieniu funkcji pilota stworzy??a ona w grupie atmosfer?, kt??ra spowodowa??a jej szybk? integracj?, co pozwoli??o na unikni?cie jakichkolwiek konflikt??w, o kt??re w takiej grupie nie jest trudno.
  Pragniemy podzi?kowa? Pani Ewie za jej trud, dzi?ki kt??remu mieli??my udan? wycieczk? a Waszemu Biuru gratulujemy tak profesjonalnego wsp????pracownika.

  Pozdrawiamy,  M. i A. P??oszajowie, Gliwice

Odlotowy Pary?? 4*, V`2009 • Witam! Impreza udana, przewodniczka Pani Magda bardzo profensjonalna z du??? wiedz?. Chcemy zrobi? z Waszym biurem jeszcze w tym roku Londyn. Ch?tnie wybraliby??my si? do Barcelony, ale jakby by??a zwi?zana ze zwiedzaniem Andory! ??ona chce tak??e jesieni? pojecha? na zakupy do Mediolanu. Tyle na gor?co, dzi?kujemy za ??wietnie zorganizowan? wycieczk? do Pary??a. Pozdrawiam.

  J. Le??nik z Raciborza

Praga-Wiede??-Morawski Kras, V`2009 • Wr??cili??my wczoraj z tej bajecznej wycieczki pe??ni wra??e?? i bardzo zadowoleni.Spe??ni??a ona nasze oczekiwania, chodzi??o o wprowadzenie nas og??lny rys obu stolic. Teraz mamy ju?? jakie takie poj?cie i mo??emy planowa? zwiedzanie obu stolic w wolniejszym tempie, wybieraj?c te miejsca kt??re szczeg??lnie nam si? podoba??y.Dodatkowo pomys?? z pieczonym prosiakiem by?? strza??em w dziesi?tk?.Do og??lnego zadowolenia przyczyni??a si? przesympatyczna pani przewodnik Lucyna N., kt??ra nietylko potrafi??a nas zainteresowa? wieloma drobiazgami podczs zwiedzania ale wszelkie problemy natury osobistej pomaga??a rozwi?za? z w??a??ciwym sobie wdzi?kiem. Jest osob? bez nerw??w co przy 40 kilku r????nych charakterach jest czym?? wyj?tkowym.Nie b?de ju?? rozwodzi??a si? nad jej wiadomo??ciami.A my tury??ci chwilami byli??my bardzo dociekliwi.Na pochwa??? zas??uguj? r??wnie?? dwaj panowie J. czyli nasi kierowcy.Dosy? ??e prowadzili autokar z wielk? wpraw? to jeszcze nam dogadzali serwuj?c napitki. Nie by??o wa??ne kiedy czy gdzie a zam??wiony nap??j z u??miechem by?? podawany spragnionemu.Moim znajomym b?dziemy poleca? us??ugi waszego biura jak r??wnie?? my zn??w si? gdzie?? z SOL-TOURSem wybierzemy. Jeszcze raz dzi?kujemy.  T. i Z. Mortka, O??wi?cim

Odlotowy Londyn, V`2009 • Najlepiej zorganizowana wycieczka na jakiej by??em, bogaty program, dobra organizacja.  P. F?fara, Nowy S?cz

Odlotowy Rzym z Neapolem, V`2009 • Witamy serdecznie,
  ponownie skorzystali??my z us??ug Waszego Biura bior?c udzia?? w wycieczce "Odlotowy Rzym z Neapolem" w dniach 17-21 maja 2010. Tym razem r??wnie?? jeste??my bardzo zadowoleni z programu oraz sposobu realizacji imprezy. Nasza pilotka, Pani Ewa, opiekowa??a si? grup? bardzo profesjonalnie oraz dzieli??a si? z nami swoj? wiedz? na temat Rzymu i okolic. Dzi?kujemy Jej t? drog? za sympatyczn? atmosfer?, kt??r? potrafi??a stworzy? w tak du??ej grupie.
  Pozdrawiamy,  M. i A. P??oszaj z Gliwic

Odlotowy Rzym, I`2009 • Witam . Chcia??abym serdecznie poddzi?kow?? za organizacj? sylwestra w
  Rzymie ( wylot z Katowic). Jetse??my z m???em bardzo zadowoleni. Wielkie
  uk??ony dla pani Ewy-pilotki.
  Dzi?kuj?.
  SZCZ???LIWEGO NOWEGO ROKU ! Pozdrawiam.  A. Rzycka, Bytom

Odlotowy Rzym, XI`2008 • WITAM, CHCIA?EM POCHWALI? ZA ZAORGANIZOWANIE SUPER ODLOTOWEGO RZYMU. WYCIECZKA SUPER. CIEKAWE MIEJSCA ORGANIZACJIA WYCIECZKI NA 300 PROCENT. PANI NASZA PRZEWODNIK PANI EWA PRZES?A?A NAM OGROMN? WIEDZE O RZYMIE ORAZ S?U??Y?A POMOC? WE WSZYSTKICH SPRAWACH ORAZ NASZA PRZEWODNICZKA W WATYKANIE TEZ SUPER POLECAM!!! PS POZDROWIENIA DLA KOLEZANKI Z AUTOBUSU, KT??RA MI TOWARZYSZY?A W PODR??ZY


  K. Zaczyk, N?dza

Odlotowy Pary??, X`2008 • Witam,
  W pa??dzierniku byli??my z m???em w Pary??u, by??o ??wietnie. Hotel m??g??by by?
  troszk? lepszy i troch? mniej zwiedzania ;)) cho? wiem, ??e przy
  mniejszym ob??o??eniu nie by??oby mo??liwo??ci zobaczenie tego wszystkiego. W
  zasadzie pisz? z powodu Pani Magdy, kt??ra by??a nasz? przewodniczk?.
  Chcia??am jej podzi?kowa?. Jest super przewodnikiem, profesjonalnym i
  ??wietnym, mi??ym cz??owiekiem. Jak przyjdzie mi kiedy?? jeszcze raz jecha?
  do Pary??a to tylko z ni?. Pozdrowienia dla Pani Magdy.


  E. Taraszkiewicz, Katowice

Skarby Italii, IX`2008 • Witam,
  w imieniu A. Kobus i M. Szczypki, ktore uczystniczyly w wycieczce Skarby Italii przez Pana pilotowanej, chcialabym bardzo serdecznie podziekowac za wspaniale przygotowanie i prowadzenie!
  Z powazaniem,


  M. Kobus, Gaj

Odlotowy Rzym, IX`2008 • Witam serdecznie.
  W ??rod? wr??cili??my z ??on? z zorganizowanej przez wasze biuro wycieczki "ODLOTOWY RZYM Z HOTELEM NAD MORZEM". Kr??tko m??wi?c by??o wspaniale, a wszystko dzi?ki naszemu pilotowi i przewodnikowi, kt??ry tak zaplanowa?? zwiedzanie ??e zrealizowali??my ca??y program i starczy??o jeszcze miejsca na dodatki, pokaza?? nam Rzym z innej strony, gdzie mieli??my mo??liwo??? odczu? klimat staro??ytno??ci. Dzi?ki temu, ??e lot powrotny by?? wieczorem mieli??my jeden dzie?? dodatkowo, kt??ry by?? r??wnie?? super zagospodarowany za spraw? naszego pilota kt??remy chcia??o si? zorganizowa? busa i pokaza? nam cudowne miasteczko Tivoli, ze swymi wspania??ymi villami kt??re wywar??y na mnie wi?ksze wra??enie ni?? Rzym. Mam nadziej? ??e w przysz??ym roku r??wniez uda nam si? pojechac z wami na wycieczk?, kt??rej celem b?dzie Toscania i ??yczy?? bym sobie aby naszym pilotem by?? P. Filip, ze swoj? wiedz? i ch?ci? dzia??ania.
  Pozdrawiam.

  A. Mo??d??e??, ??ory

Odlotowy Rzym z wypoczynkiem, IX`2008 • Witam

  Chcia??abym bardzo pochwali? Pa??stwa firm? za zorganizowanie tego typu wyprawy ( zwiedzanie + wypoczynek ).

  Impreza by??a bardzo udana.

  Przewodnicy super .

  I to ??e mog??am do???czy? do wycieczki samolotowej w??asnym transportem .

  Ale ??eby ju?? zupe??nie nie przes??odzi? mam oczywi??cie par? uwag a tak naprawd? to tylko dwie ale za to uci???liwe dla mnie podczas pobytu.

  My??l? ??e przydadz? si? Pa??stwu na przysz??o???.

  Pierwsza to konsolidacja grupy i tu powa??na uwaga do przemi??ej sk?d in?d przewodniczki .

  Brakowa??o mi spotkania zapoznawczego z grup?. Przecie?? wystarczy??o par? s????w do ca??ej grupy po kolacji przy lampce wina ( zebra? po 1 EUR albo doliczy? do koszt??w wycieczki ).

  Przecie?? mieli??my do??? du??o czasu dla siebie po 2 dniach wyjazdu do Rzymu . Np. jeden z uczestnik??w wybra?? si? poci?giem na Monte Casino, a m??j m??? ch?tnie wybra??by si? tam swoim samochodem . Tak??e z rozowy z dwoma innymi uczestniczkami okaza??o si?, ??e te?? by si? ch?tnie zabra??y na tego typu wypraw?. Nie podoba??o mi si? podchodzenie przez przewodniczk? do poszczeg??lnych stolik??w ( 4 osobowych ) i informowanie w ten spos??b.o r????nych mo??liwo??ciach sp?dzania wolnego czasu.

  A szkoda bo grupa by??a bardzo sympatyczna i ch?tna do wsp??lnego sp?dzania czasu i zwiedzania okolicy . Nie wszyscy jednak s? otwarci i ??atwo nawi?zuj?cy kontakty. Nie pisz? tego w swoim imieniu, ale wiem od innych ??e bardzo brakowa??o jakiego?? pocz?tkowego wsp??lnego wieczoru.

  Druga sprawa to hotel i wy??ywienie.

  Naprawde nie mam nic przeciwko lokalnym daniom , ale brak porannej kawy we W??oszech ( by??a zbo??owa mieszanka ) to lekka przesada. BRAK DOBREJ KAWY W HOTELU 3 GWIAZDKOWYM I TO WE W?OSZECH . Tutaj gospodarz troch? przesadzi??a.

  To tyle dziegciu.

  Reszta by??a przesympatyczna. Na pewno gdy b?d? mia??a mo??liwo??? to ch?tnie skorzystam z ofert Waszego biura.

  Pozdrawiam serdecznie i jeszcze raz dzi?kuj? za mo??liwo??? przy???czenie si? do wyprawy.


  B. Nasiadek, Ostr??w Wlkp.

Odlotowy Rzym z wypoczynkiem, VIII`2008 • Serdecznie pani? Ew? pozdrawiamy dzi?kuj?c za ??yczliwe i troskliwe
  pilotowanie naszej wycieczki do W??och w dniach 10-17 sierpie?? 2008, oraz
  ciekawe, fachowe oprowadzanie po W??oszech nie szcz?dz?c nawet dodatkowych
  wysi??k??w. Wspominamy pani? bardzo ciep??o, z szacunkiem i wdzi?czno??ci? .
  Prosimy r??wnie?? przekaza? nasze podzi?kowania firmie.
  W za???czeniu zdj?cia z wycieczki.
  M. i A. Passini, Warszawa

Odlotowy Rzym, IX`2008 • Dzi?kujemy za tak wspania??? wycieczk? za prac? i zaanga??owanie naszego Pana pilota za te klimaciki i niespodzianki, Tivoli jest przeurocze.
  Dzi?kujemy r??wnie?? Pani Ani przewodniczce po Watykanie i staro??ytnym Rzymie za przekazon? wiedz? i te anegdotki, kt??re sprytnie wplata??a w opowie??ci. Jeszcze raz dzi?kujemy Wam wszystkim za tak wspania??? wycieczk? napewno jeszcze nie raz skorzystamy z Pa??stwa biura, ??yczymy powodzenia.  J.P. Sobel, Zabrze

Skarby Italii, IX`2008 • Witam!
  Jestem zadowolony z wycieczki i ciesz? si?, ??e bra??em w niej udzia??.
  Pilot by??a znakomita.
  Niedogodno??ci? by??y: brak wypoczynku po przyje??dzie i przed wyjazdem.
  Pozdrawiam i ??ycz? dalszego rozwoju Biura Turystycznego.


  J. Smo??a, Rzesz??w

Cztery Kraje, VII`2008 • Z wycieczki "Cztery kraje" do Austrii, Szwajcarii, Liechtensteinu i Niemiec
  wr??ci??am oczarowana. Ciekawa trasa dla koneser??w pi?knych widok??w:
  malownicze g??ry, jeziora, wodospady i kolorowe pere??ki lokalnej architektury.
  W ci?gu 7 dni natura uraczy??a nas ??niegiem na szczycie Santis,
  zrosi??a letnim deszczem, postraszy??a burz? i da??a wygrza? si? w letnim s??o??cu.
  By?? rejs statkiem i g??rskie kolejki - s??owem mn??stwo wra??e??.
  Dzi?ki pilotowi, ch?tni mieli mo??liwo???
  poszerzenia programu o ciekawe i oryginalne miejsca, takie jak
  ??wiat kryszta????w Swarovskiego w Austrii, g??ra Pilatus w Szwajcarii
  i po drodze pi?kne trasy widokowe.
  Prawdziwy raj dla mi??o??nik??w fotografii,
  a jednocze??nie bez t??oku i przepychania na turystycznym szlaku.


  Wyrazy wdzi?czno??ci i podzi?kowania dla organizator??w.
  I. ?wik z Gda??ska

Odlotowy Rzym, VII`2008 • Rzym koniecznie trzeba zobaczy?, fachowo??? i doskona??a wiedza pilota, wszystko odby??o si? zgodnie z planem, polecam.


  podpis nieczytelny

Cztery Stolice, VII`2008 • Serdeczne podzi?kowania dla pani pilotki/przewodniczki i kierowc??w. By??y??my
  na wycieczce 4 stolice (8-13.07.08r.). Program wycieczki bardzo ciekawy i
  dobrze zorganizowany.
  Pozdrawienia - mama z c??rk? z Be??chatowa

Petersburg i Kraje Nadba??tyckie, VI/VII`2008 • Dzi?kujemy bardzo za wspania??? wycieczk? do kraj??w nadba??tyckich i ST. Petersburga. By??a wspania??a organizacja, ??wietny autokar i jego kierowcy, wspania??a przewodniczka po ST. Petersburgu. Jednego czego brakowa??o w programie to nocnej przeja??d??ki po Newie. Ale i tak by??o super. Jeszcze raz dzi?ki za umo??liwienie doznania nam tylu wspania??ych wra??e??.
  H. i P. Faberowie z Bielska-Bia??ej

Odlotowy Pary??, VI`2008 • "Odlotowy Pary??" to wycieczka marze?? wielu os??b.W kr??tkim czasie przegl?d najwa??niejszych miejsc a przy takim przewodniku jak p.Alina to po prostu majstersztyk. Nawet 14 linii metra nie s? mi straszne i my??l?, ??e troch? wolniej ale dotar??abym do wyznaczonego celu.Marz? o ogl?dni?ciu wyst?pu kabaretu Moulin Rouge ale tym razem przegra??am z mistrzostwami pi??karskimi kt??re ogl?dne??am z grup? kibic??w na telebimie. By??o extra.Co?? za co??. A mo??e kt??ry?? z program??w wycieczkowych wzi?by tak? ewentualno??? pod uwag? by Moulin Rouge ogl?dn?? nie tylko z zewn?trz ale i by by? na spektaklu? Pisz? si? wtedy ponownie na wycieczk? do Pary??a! .Pani przewodnik jeszcze raz dzi?kuje i ??ycz? dobrej kondycji do biegania z turystami po "cudnym" mie??cie.
  Ps.Parasolka ma obecnie kolor ciemno niebieski!
  Teresa i ZdzisLaw z O??wi?cimia

Odlotowy Pary??, VI`2008 • Byli??my uczestnikami wycieczki "Odlotowy Pary??" kt??ra odby??a si? w dniach 4.06.2008 - 8.06.2008.
  Chcieli??my na Pani r?ce z??o??y? podzi?kowania najpierw dla ca??ego B.P. Sol-Tours za organizacj? tej wspania??ej imprezy oraz za rzeteln? informacj? w internecie o programie i warunkach uczestnictwa, Pani - za sprawn? i mi??? korespondencj? elektroniczn?. Szczeg??lne podzi?kowania nale??? si? niestrudzonemu naszemu pilotowi - za profesjonalne poprowadzenie ca??ej imprezy.
  Jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy .  E. i M. Deja, Ornotowice

Odlotowy Rzym, V`2008 • Witam serdecznie.

  W imieniu dw??ch uczestniczek wycieczki „odlotowy Rzym w dniach 09-12/05/2008 I. Witkowskiej i B. Rasz chcia??abym serdecznie podzi?kowa? za bardzo dobr? organizacj? wyjazdu oraz przekaza? serdecznie podzi?kowania dla niestrudzonej pani przewodnik.
  Pozdrawiam  Gra??yna Witkowska-Felczerek, Biuro Invia

Odlotowy Pary??, IV`2008 • Dzie?? dobry.
  W kwietniu z ??on? byli??my na wycieczce 5 dni w Pary??u. Chcieli??my podzi?kowa? za bardzo udane 5 dni. Rewelacyjna organizacja i pomys??. Wielkie podzi?kowania dla naszego pana pilota, wszystko co robi, robi z po??wi?ceniem i zaanga??owaniem. Pozdrawiamy ca??e Biuro i zastanawiamy si? gdzie pojedziemy z Wami nast?pnym razem.


  Gosia i Marek

Odlotowy Pary??, II`2008 • -Wycieczka naprawd? cudowna. Pilot opowiada?? b. ciekawe rzeczy, o kt??rych nie przeczyta si? w ??adnej ksi???ce. Czas mi??o sp?dzony. Wspaniale ustawiony pogram.
  -Odlotowa wycieczka ! Bardzo ciekawy program i miasto interesuj?co przedstawione przez przewodnika.
  - Fantastyczna, do powt??rzenia. Jeste??my bardzo zadowoleni z tej ??wietnej wycieczki.
  -Super Pary?? w pigu??ce, a pilot super ! super !


  p. nieczytelny / Asia / M.P. Cecelscy, Bydgoszcz / K. Piaszczy??ska, Warszawa

Odlotowy Pary??, X`2007 • -Organizacja wycieczki bradzo dobra, mi??a i przyjazna atmosfera, g????wnie dzi?ki wspania??emu pilotowi.
  -Dobra organizacja, bogaty program zwiedzania, pilot wycieczki bardzo kompetentny, komunikatywny, dysponuj?cy du??? wiedz?, dobry ogranizator.


  K. Bu??awa, L?dziny / p.nieczytelny

Odlotowy Rzym z wypoczynkiem, IX`2007 • -Wykorzystanie czasu i program super. Parofesjonalizm Pani pilot - rewelacja.
  -Wycieczka ciekawie zorganizowana. P. pilotka bardzo ciekawie opowiada??a i by??a bardzo pomocna.
  -Dobrze zorganizowana pod wzgl?dem wycieczkowym, du??o zwiedzania, polecam Pani? pilot.
  -Bardzo dobra organizacja, niezapmoniane wra??enia, posi??ki smaczne, wspania??e widoki, poleci??abym znajomym, rodzinie. Wspania??a Pilotka.


  F. Salamon, Szczawnica / p.nieczytelny / PP. Kwieci??scy, D. G??rnicza /

Odlotowy Pary??, VI`2007
 • -??wietna formu??a organizacji tego typu imprez, tj. zakwaterowania w centrum, poruszania si? metrem.
  -Bardzo dobra organizacja, bardzo wysoko oceniam pilota jako rezprezentanta biura.
  -Wspania??a wycieczka, ??wietna organizacja,
  kompetentna Pani pilot.  M. Krawczyk, Bielsko-Bia??a / J. Kendzia, Jastrz?bie Zdr??j / A. Jab??o??ska, Bytom

Pary?? i zamki VIII`2007 • Szanowna Pani Tamaro!  W dn. 11-17 sierpnia brali??my udzia?? w imprezie „Pary?? i zamki w dolinie Loary”.

  Od tej wycieczki min???o ju?? troch? czasu i wspominaj?c j?, postanowili??my podzieli? si?
  z Pani? naszymi wra??eniami a przede wszystkim, serdecznie podzi?kowa? za zorganizowanie tak udanej imprezy.

  Spos??b w jaki Pan Pilot prowadzi?? wycieczk? by?? imponuj?cy. Konkretna wiedza przeplatana inteligentnym dowcipem oraz trafne riposty na pomys??y „klient??w” to gwarancja nie tylko dobrej zabawy ale i sukces Pa??stwa firmy, - dzi?kujemy.

  Program wycieczki by?? bardzo atrakcyjny i w pe??ni zrealizowany. Dzi?ki wiedzy
  i operatywno??ci pilota nie musieli??my stac w jak??e d??ugich kolejkach do zwiedzanych obiekt??w… mogli??my te?? zobaczy? Pary?? nie tylko od strony widok??wek i folder??w
  ale tak??e jego „dzie?? powszedni”.


  Bardzo dzi?kujemy i doceniamy warunki mieszkaniowe oraz wy??ywienie jakie by??o dla nas zorganizowane. To my byli??my tymi, kt??rzy zostawili w pokoju hotelowym na stole obr?czki…i po powrocie zastali??my je w tym samym miejscu.

  By??o nam bardzo mi??o uczestniczyc w tej imprezie. Zar??wno pilot jak i kierowcy
  (p. Andrzej i p. Zdzis??aw – pe??en profesjonalizm, m??wi? to jako funkcjonariusz
  Stra??y Granicznej) to osoby, kt??re sprawi??y, ??e czuli??my si? ca??kowicie bezpiecznie mimo zupe??nie obcych i nowych dla nas miejsc.
  Je??li „stopa ryzyka” niezale??na od nas pozwoli, - z ca??? pewno??ci? pozostaniemy Pa??stwa klientami, ju?? teraz polecaj?c Sol-Tours naszym znajomym.


  ??cz?c serdeczne pozdrowienia, dzi?kujemy raz jeszcze za wspania??? imprez?
  i ??yczymy dalszych sukces??w oraz satysfakcji z pracy – Pani i ca??emu zespo??owi.
  A. i D. Jankowscy, Nowy S?cz

Odlotowy Pary??, II`2007 • Witam!

  Chcia??bym podzi?kowa? za bardzo udan? wycieczk? do Pary??a w dniach 17.02.-20.02.:
  - hotel skromny, ale bardzo dobrze zlokalizowany i czysty,
  - program bardzo bogaty i naprawd? ciekawy,
  - Pani przewodniczka jest osob? bardzo kompetentn? i mi??? oraz dba??a o wszelkie szczeg????y imprezy,
  - idealny stosunek jako??ci do ceny (korzystny dla uczestnik??w),
  a do pe??ni szcz???cia dopis??a wspania??a pogoda!

  Pozdrawiam i ??ycz? wielu kolejnych r??wnie udanych imprez wycieczkowych i s?dz?, ??e jeszcze nie raz skorzystam z Waszych us??ug.


  K. Baron, Bytom

Odlotowy Rzym, X`2007 • Podzi?kowanie!
  Bardzo dzi?kujemy za udan? wycieczk? pomimo nieudanej pogody
  dzi?ki inwencji naszej Pani przewodnik. R??wnie?? sympatycznym
  by?? przewodnik miejscowy w Rzymie. Jeszcze raz serdecznie dzi?kujemy i
  pozdrawiamy. Z powa??aniem.


  PP. Go??aszewscy, Chylice

Hiszpania-Portugalia, IX`2007 • Bralii??my udzia?? w wycieczce do Hiszpanii i Portugalii. Obawiali??my si?
  czy uda si? zrealizowa? tak ambitny program, ale dzi?ki zaanga??owaniu
  pilota Pana Filipa zobaczli??my wi?cej ani??eli by??o w programie. Poza tym
  bardzo wygodny autokar i mistrzowie za kierownic?. Dzi?kujemy.
  Irena i Bogdan z Pu??aw

Odlotowy Rzym z Neapolem, IX`2007 • W dniach 5-9 wrze??nia br. przebywali??my na organizowanej przez Pa??stwa imprezie w Rzymie i Neapolu. Sk??adamy podzi?kowania za wspania??? opiek? Pani Pilot oraz za rewelacyjn?, oryginaln? i bardzo profesjonaln? Pani? Przewodnik, ktora oprowadza??a nas po Watykanie i cz???ci rzymskich zabytk??w. Gratulujmey Pa??stwu wspania??ej kadry i ??yczymy dalszych sukces??w.  J. i M. Kotala, B?dzin

Odlotowy Rzym, IX`2007 • Pragniemy podzi?kowa? za zorganizowanie wyjazdu do Rzymu .
  Jeste??my zadowoleni z programu, bardzo profesjonalnej obs??ugi pani pilotki i jej troskliwej nad nami opieki, wygodnego hotelu, a przede wszystkim z tego co zobaczyli??my w ci?gu tych 4-ch dni.

  Dzi?kujemy i nie wykluczone, ??e na wiosn? z Waszym Biurem wylecimy do Pary??a.  GS W?gierska G??rka

Wiede??, VIII`2007 • W??a??nie przyjecha??am z wycieczki objazdowej z Wiednia , wycieczki kt??r? przygotowali??cie pa??stwo wspaniale.
  Przdewszystkim Pani Pilot-Przewodnik Lucynka profesjonalnie przygotowana , kt??ra wr?cz zaskoczy??a nas ogromn? wiedz? historyczn?, znajomo??ci? Wiednia , wspania??? organizacj? ju?? na miejscu i znakomit? opiek? podczas ca??ej wyprawy . Musz? r??wnie?? wyrazi? pozytywn? ocen? pracy Pan??w Kierowc??w autokaru - P.Krzysiem i P.Grzegorzem, kt??rzy zawie??li i przywie??li nas bezpiecznie na miejsce, oczywi??cie wykazuj?c pe??ne zainteresowanie ca??ej grupy, Tak wi?c na nast?pny raz korzystaj?c z pa??stwa us??ug b?dziemy ??yczy? sobie takiego samego sk??adu, bowiem czuli??my si? przez ca??? prowadz?c? ekip? rozpieszczani - ??wietne poczucie humoru, odpowiedzialno??? w trakcie wykonywanej pracy, REWELACJA.....! Nic doda? nic uj?? ! My??l? , ??e te s??owa same za soba ??wiadcz?.....! Dlatego bardzo prosimy pozdrowi?, ca??? prowadz?c? ekip? , lub te?? przes??a? tre??? tego e-maila - jako form? pozdrowienia od m??odej grupy uczestnik??w wycieczki do WIEDNIA w dniach 16-19 sierpnia 2007 roku.

  Pozdrowienia serdeczne raz jeszcze ! :-))))))
  Amelka

Pary?? i zamki, VIII`2007 • Pragniemy gor?co podzi?kowa? za wycieczk? do Pary??a, bardzo bogaty program, czas ??wietnie zaprogramowany, warte podkre??lenia jest to ??e nie czekali??my w kolejkach do obiekt??w zwiedzanych, ??wietna i profesjonlna opieka pilota Pana Pilota pe??nego humoru i pogody ducha, wspaniali i sympatyczni kierowcy - Pan Zdzisek i Pan Andrzej, kt??rzy szcz???liwie zawie??li nas do Pary??a i spowrotem do domu. Ta wycieczka na d??ugo pozostanie w naszej pami?ci, w przysz??o??ci wybieramy si? na nast?pn? i to napewno z waszego biura.


  J. i J. Pa??kowie, Krak??w

Odlotowy Pary??, VII`2007 • Dzie?? dobry,

  Chcia??bym podzieli? si? z Pani? i szefami biura organizuj?cego wycieczki z cyklu "Odlotowy ..." moimi spostrze??eniami.
  Wraz z ??on? uczestniczy??em w wycieczce do Pary??a w dniach 30.06.2007 - 3.07.2007.

  Imprez? uwa??amy za bardzo udan?.
  Opr??cz zachwytu stolic? ??wiatowej mody,
  jeste??my bardzo zadowoleni z organizacji i poziomu imprezy.
  Cho? dla niewprawnego piechura ta wycieczka mo??e by? nieco m?cz?ca,
  cieszymy si?, ??e uda??o nam si? tyle zobaczy? w tak kr??tkim czasie.
  Bol?ce nogi szybko zapomnimy, wspomnienia z przepi?knego Pary??a pozostan? na zawsze.

  Je??li chodzi o organizacj?, wszystko by??o bardzo rozs?dnie przemy??lane i wykonane zgodnie z naszymi oczekiwaniami.
  A nawet wi?cej, ale to ju?? zas??uga przesympatycznej Pani Alinki, kt??ra wr?cz doskonale:

  - wype??ni??a swoj? rol? pilota - pe??en profesjonalizm
  - wywo??a??a wspania??? atmosfer? - jest przeurocza
  - zmodyfikowa??a plan, dzi?ki znajomo??ci szczeg??????w
  - otoczy??a nas opiek? i pomaga??a na ka??dym kroku.

  Nigdy nie zapomn? obrazu Jej pomara??czowej parasolki przemieszczaj?cej si? w imponuj?cym tempie w??r??d t??umu w metrze ;)

  Jedyne drobne uwagi mo??na by mie? do jako??ci hotelu (maja ju?? podniszczone meble i po??ciel) oraz nieco gburowatego portiera.
  Podsumowuj?c, jeste??my bardzo zadowoleni, robicie Pa??stwo bardzo dobr? robot?. Gratuluj?.

  I pozdrawiam serdecznie, z nadziej? na kolejne wsp??lne podr????e.  P. ?opacki, Wroc??aw

Odlotowy Pary??, VI`2007 • Dzie?? dobry.
  Ju?? wr??cili??my z Pary??a. Wycieczka by??a ??wietna, g????wnie dzi?ki Pani Alinie - bardzo mi??ej i sympatycznej osobie oraz profesjonalnie przygotowanej pilotce-przewodniczce. Rzadko mo??na spotka? kogo?? tak wyj?tkowego.
  Pozdrawiamy serdecznie,  Agnieszka i Andrzej Sowa, Jaworzno

Odlotowy Pary??, II`2007 • Witam.
  Bardzo chcia??abym podzi?kowa? razem z siostr? za wycieczk? Odlotowy Pary?? 17-20.02.2007. T? wycieczk? kupi??y??my rodzicom w prezencie z okazji 50 rocznicy ??lubu. Dzi?kujemy za dyskrecj?, ??e nie dowiedzieli si? ile nas kosztowa??a. Chocia?? byli najstarsi to dawali sobie rad?. Wr??cili bardzo zadowoleni i ju?? planuj? nast?pny wyjazd.
  Jeszcze raz bardzo dzi?kuj? w imieniu Ireny i Jana Kapic??w z ?odzi.


  B. Jugo, E. Roczek, ???d??

W??ochy, VI`2007 • Podobnie jak w zesz??ym roku, wci??? jeszcze pe??ni wra??en i jak najlepszych wspomnie??, zwracamy si? do Pa??stwa z podzi?kowaniem za wspaniale przygotowan? wycieczk? do W??och.. wi?cej-->  Dyrekcja i nauczyciele, Gimnazjum nr 1 w Krakowie

Zapach Toskanii, V`2007 • Witam.
  Wycieczka "Zapach Toskanii" by??a bardzo udana.
  Dzi?ki sprawnej pracy kierowc??w i pilota p.Piotra,
  mi??e wra??enia z Toskanii pozostan? w pami?ci na d??ugo.
  Wykonali "kawa?? dobrej roboty" , co mam nadziej? dokumentuj?
  za???czone fotki. Za wszystko dzi?kuj?.


  I. ?wik, Gda??sk

Odlotowy Rzym, III`2007 • Jeste??my zachwyceni wspania??ym prowadzeniem naszej wycieczki "Odlotowy Rzym" w dniach 23-26.03.2007 r. przez Pani? EW? nasz? pilotk? oraz Pani?, kt??ra oprowadza??a nas po skarbach Muzeum Watyka??skiego. Ich wiedza i ogromny takt w prowadzeniu grupy s? nobilitacj? dla biura SOL-TOURS. Gratulujemy i jeszcze raz dzi?kujemy Pani EWIE.


  Krystyna i Andrzej Pe??echowie z grup? znajomych z Krakowa

Odlotowy Londyn, V`2007 • Wycieczka bardzo ciekawa, dobrze zorganizowana.


  E. Adamek, Krak??w

Odlotowy Londyn, V`2007


 • Bardzo dobra wycieczka i wyb??r atrakcji, pilot z du??? wiedz?, wy??ywienie OK, szybkie tempo, mo??na wiele zobaczy?.


  podpis nieczytelny

Odlotowy Rzym z Neapolem, V`2007 • Wycieczka bardzo udana, dobra organizacja, przewodniczki i pilot - wysoka jako???.  D. Filipowicz, Czechowice-Dz.

Odlotowy Rzym z Neapolem, V`2007 • Biuro super, wycieczka super, wiadomo??ci moc. Trzeba tu wr??ci?.


  podpis nieczytelny

Odlotowy Rzym, VI`2007 • witam,
  chcialabym podziekowac za udana wycieczke w terminie 15-18.06.07 do Rzymu.,kt??rej uczestnikami by??y nasze mamy.
  oraz szczeg??lnie pani przewodnik,kt??ra profesjonalnie opiekowala sie grupa.
  bede panstwa biuro poleca??a znajomym,poniewaz na to zas??uguje. Pozdrawiam.  M. Sobczak,
  Kalisz

Odlotowy Rzym z wypoczynkiem, V`2007 • Dzi?kujemy za zorganizowanie wspania??ej imprezy. Pe??en profesjonalizm w ka??dym wzgl?dzie. Gor?co wszystkim polecam.  S. Dylewski, Toru??

Odlotowy Rzym, V`2007
 • Serdeczne podzi?kowania za zorganizowanie wspania??ej imprezy.
  Bogaty program, moc niezapomnianych wra??e?? , jednym s??owem cudowna przygoda.
  Pani Ma??gorzata ( pilot wycieczki ) - cz??owiek przesympatyczny. A?? trudno uwierzy?, ??e tacy ludzie s? w??r??d nas .  B. S??awi??ski,
  Stalowa Wola

Zapach Toskanii, V`2007 • Dziekujemy za super zorganizowan? wycieczk?. Bardzo udana pod ka??dym wzgl?dem.
  Komfortowy autokar, Panowie Kierowcy bardzo do??wiadczeni a przy tym niezwykle uprzejmi.
  Zas pan Pilot przy swej ogromnej wiedzy to tak??e cz??owiek o niesko??czonej ??agodnosci i cierpliwosci do uczestnik??w. Ka??dy problem rozwi?zywa?? z niezwyk??a klasa i wielka kultur?.
  Dziekujemy za niezapomniane wra??enia.


  M i K.Krupa, Tarn??w

Odlotowy Rzym, II`2007 • ... Jeszcze raz serdeczne
  podziekowania za poswiecenie i ogromne serce... To dowod pelnego profesjonalizmu, prawdziwej pasji i
  zaangazowania, tak rzadko dzis spotykanych w wykonywanych zawodach.
  W zalaczeniu przesylam obiecane zdjecie.


  Wieslawa - Barbara i Jozef Sekowscy, B?dzin

Odlotowy Pary??, III`2007 • Bardzo dzi?kujemy za profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie wycieczki do Pary??a 17-20 marca 2007 r.
  Wszystko odby??o si? sprawnie i sympatycznie.
  Szczeg??lne wyrazy sympatii i uznania, oraz u??ciski, kierujemy do naszej Przewodniczki.


  M. Jab??o??ska, Wroc??aw

Odlotowy Pary??, I`2007 • Bezapelacyjny sukces wycieczki upatruj? w rewelacyjnej przewodniczce - bogaty program i ??wietna organizacja. Dzi?kuj? serdecznie!

  I. Kramarz, Zabrze

Odlotowy Pary??, I`2007 • Wycieczka-super, organizacja-super, program-super, Pani Pilot - bardzo, bardzo super.

  M. Zaremba, Ostrowiec ??w.

Odlotowy Londyn, XII`2006 • Ciekawy, dobry pomys?? wyjazd??w na weekend.

  podpis nieczytelny

Odlotowy Londyn, XII`2006 • Dobra organizacja, wiedza merytoryczna pilota w po???czeniu ze znajomo??ci? miasta pozwala na realizacj? bogatego programu.

  H.H. Krak??w

Odlotowy Pary??, X`2006 • Wycieczka do Pary??a zosta??a zorganizowana na wysokim poziomie - perfekcyjnie, by??o super. Program zosta?? zrealizowany od A do Z.

  W. Bil, Oro??sko

Odlotowy Pary??, X`2006 • Jest ciekawie opowiadane, by??o mi??o, sympatycznie, jednym s??owem by??o super.

  S. Cho??ota, Gda??sk

Odlotowy Rzym, IX`2006 • Poezja.

  S. Urban, Krak??w

Odlotowy Rzym, IX`2006 • Wycieczka bardzo intensywna, wymagaj?ca ch??onnego umys??u i wytrzyma??ych n??g.

  podpis nieczytelny

Pary?? i zamki nad Loar?, IX`2006 • Uwa??am, ??e w tym standardzie (cenie) wycieczka by??a bardzo udana, dobrze zorganizowana z doskona??? pilotk? i kierowcami.

  podpis nieczytelny

Pary?? i zamki nad Loar?, IX`2006 • Wycieczka dobrze zorganizowana, pilotka sympatyczna i dobrze przygotowana, og??lnie by??o super, kierowcy te?? super !!!

  D. Damek, Witkowice

Odlotowy Pary??, IX`2006 • Bardzo dobrze zorganizowana, spe??ni??a nasze oczekiwania.

  G. Procka, Krak??w

Odlotowy Pary??, IX`2006 • Jestem bardzo zadowolona z ceny i programu wycieczki. Pani pilot jest osob? b. kompetentn? w swoim zawodzie i pomocna w potrzebie.

  JM

Odlotowy Pary??, IX`2006 • THE BEST !

  B. Ma??aczy??ski, Kolbuszowa

Odlotowy Pary??, IX`2006 • Godna polecenia, dobra organizacja czasu podczas pobytu, bardzo sympatycznie.

  E. Cebula, Krak??w

Odlotowy Rzym, IX`2006 • Program wycieczki bardzo ciekawy. Panie przewodniczki posiadaj? du??? wiedz? i w doskona??y spos??b j? przekazuj?.

  J. Dzido

Odlotowy Rzym, IX`2006 • Interesuj?cy program wycieczki, profesjonalna obs??uga pilot??w.

  M. Kawka, Zamo???

Odlotowy Rzym, IX`2006 • Organizacja i wiedza pilot??w na bardzo wysokim poziomie.

  podpis nieczytelny

Odlotowy Rzym, IX`2006 • Program wycieczki bardzo ciekawy, pilotki przekazuj? swoj? wiedz? wyczerpuj?co, s? bardzo mi??e.

  podpis nieczytelny

Uroki Szwajcarii, VIII`2006 • Ciekawie zaplanowane miejscowo??ci - daj? obraz karaju, jego pi?kno, ukszta??towanie geograficzne, dobrobyt. Zadowalaj?ca, ??wietna organizacja.

  M. Rzegocka-Piela, Krak??w

Uroki Szwajcarii, VIII`2006 • Dobre przygotowanie oragnizacyjne; hotele - mi??a obs??uga; kierowcy, pilot - profesjonalne biuro.

  podpis nieczytelny

Pary?? i zamki nad Loar?, VIII`2006 • Wycieczka zorganizowana perfekcyjnie, wspania??a opieka pilota. Poznali??my klimat Pary??a w r????nych jego odcieniach. Wspania??e spotkanie ze sztuk? i dzie??ami Cezanne`a i Renoira itd..

  R. Ma?kowiak, Lipnica

Pary?? i zamki nad Loar?, VIII`2006 • Cudowna podr????, bogaty program - nie s?dzi??am, ??e mo??na zobaczy? a?? tyle w ci?gu kilku dni. Bardzo dobra organizacja.

  K. Osi??ska, Jas??o

Pary?? i zamki nad Loar?, VIII`2006 • Ciekawa wycieczka, bardzo mi??a obs??uga pilota, "Pary?? w pigu??ce" - przybli??enie historii i kultury Francji. P.S. Pomy??le? o w???czeniu Disneylandu do programu wycieczki.

  A. Biesiadecka, Kolbuszowa

Uroki Szwajcarii, VIII`2006 • Wycieczka b. ciekawa; program bogaty - w ca??o??ci zrealizowany; pilot znaj?cy miejsca, kt??re pokazuje z entuzjazmem, prowadzi, pokazuje, opowiada.

  L. Merta, Krak??w

Uroki Szwajcarii, VIII`2006 • Jestem pierwszy raz z tego biura i nie ??a??uj?, ??e to biuro wybra??am. Wycieczka mi si? bardzo podoba??a i na pewno jeszcze par? razy pojad? z tego biura i z tym pilotem.

  M. Putanowicz, Krak??w

Uroki Szwajcarii, VIII`2006 • Wycieczka bardzo mi si? podoba??a, poniewa?? w kr??tkim czasie du??o mo??na by??o zobaczy?. Z tym biurem podr????y jestem drugi raz i na pewno nie ostatni ! Oczywi??cie po raz drugi by??am z tym samym pilotem.

  J. Putanowicz, Krak??w

Uroki Szwajcarii, VIII`2006 • Wycieczka udana, prowadzona profesjonalnie, ??yczymy trzyma? tak dalej !

  L. Marchwicki, Zabrze

Odlotowy Rzym, VIII`2006 • By??o super. Zwiedzili??my du??o ciekawych zabytk??w w Rzymie. Biuro - ocena pozytywna.

  podpis nieczytelny

Odlotowy Rzym, VIII`2006 • Jeste??my zauroczeni pilotk?, wiedza i niesamowita pogoda ducha, wspania??a opieka, uczynno???.

  podpis nieczytelny

Pary?? i zamki nad Loar?, VIII`2006 • Program wycieczki by?? zrealizowany w spos??b rzetelny, perfekcyjny, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, za spraw? doskona??ego pilota.

  B.A. Walachowscy, Chorz??w

Pary?? i zamki nad Loar?, VIII`2006 • Wycieczka wspania??a - rzeczywisto??? przeplata??a si? z przesz??o??ci?. Pary?? tajemniczy i inspiruj?cy. Mogli??my si? o tym przekona? zwiedzaj?c najciekawsze jego miejsca.

  Ewelina Stasik, Lipnica Ma??a

Pary?? i zamki nad Loar?, VIII`2006 • ??wietna organizacja, mi??a atmosfera, rewalacj? s? noclegi tranzytowe, kt??rych wi?kszo??? biur nie oferuje.

  Joanna Graca, Tarn??w

Pary?? i zamki nad Loar?, VIII`2006 • Dobra organizacja, komfort, atrakcyjne punkty, biuro O.K.

  KK

Pary?? i zamki nad Loar?, VIII`2006 • Ciekawa i dobrze zorganizowana wycieczka, daj?ca pozna? wiele w kr??tkim czasie.

  Benedykt

Krajobrazy Chorwacji, VII`2006 • Dobrze jest w domu
  Dobrze w Krakowie,
  Super w Chorwacji ka??dy to powie.

  Przeczytaj wiersz

Skarby Italii, VIII`2006

Skarby Italii, VIII`2006 • Witamy serdecznie!
  W dniach 19-26.08 mia??y??my przyjemno??? uczestniczy? w wycieczce Skarby Italii. Z us??ug Pa??stwa biura korzysta??y??my po raz pierwszy. Piszemy, aby wyrazi? s??owa uznania, gdy?? wycieczka w pe??ni spe??ni??a nasze oczekiwania. Impreza naprawd? godna polecenia. Po pierwsze fantastyczny zesp???? - pilot Pani Ewa oraz panowie kierowcy. Dzi?ki ich profesjonalizmowi i zaanga??owaniu bogaty program wycieczki zosta?? nie tylko w ca??o??ci zrealizowany, ale co wi?cej - wyszed?? poza przewidziane plany. Wiedza, spos??b przekazu informacji i podej??cie do uczestnik??w pani Ewy zaimponowa??y nie tylko nam, ale ca??ej grupie. Ka??da minuta wycieczki by??a wykorzystana, tak aby nie marnowa? cennego czasu. Dzi?ki temu mo??liwym sta??o si? zwiedzenie wielu fascynuj?cych miejsc w tak kr??tkim czasie. Serdeczne podzi?kowania dla ca??ego zespo??u! Ponadto pragniemy skierowa? s??owa uznania ku przewodniczkom lokalnym, kt??re odkrywa??y przed nami przepi?kne oblicze Rawenny, Watykanu i Florencji. Wycieczka dostarczy??a nam mn??stwa wra??e?? i pozostawi??a cudowne wspomnienia. Niew?tpliwie wszystko to sk??oni nas do skorzystania z oferty SOL-TOURS w przysz??o??ci.


  Pozdrawiamy,
  Agnieszka i Ilona Bator, Gliwice

Budapeszt, VIII`2006 • Ciekawy program wycieczki, sprawna organizacja i fachowa wiedza pilota wycieczki.

  Stanis??awa

Budapeszt, VIII`2006 • Wycieczka by??a bardzo kszta??c?ca i atrakcyjna. Biuro jest bardzo dobrze zorganizowane.

  podpis nieczytelny

Beneluks-Londyn, V`2006 • Serdecznie dzi?kujemy Pani Tamarze Wys??ockiej-Bobko z Biura Podr????y SOL-TOURS za wspania??e, profesjonalne zorganizowanie wycieczki... wi?cej ">

>

Gimnazjum nr 1, Krak??w

Odlotowy Rzym, VII`2006 • Jeste??my zadowoleni z us??ug Sol-Toursu i b?dziemy nadal korzysta?. Przewodnik wycieczki bardzo dobry.

  Teresa Wierzba, ??arki

Odlotowy Rzym, VII`2006 • Dobra organizacja i opieka pilota.

  podpis nieczytelny

Odlotowy Rzym, VII`2006 • Pani Pilot by??a wspania??a i wyrozumia??a.

  P. Partyka, Warszawa

Z??ota Praga, V`2006 • Wycieczka perfekcyjnie przygotowana i zrealizowana. Czas nie by?? niepotrzebnie marnowany. Przewodnik zabawny, zarysowa?? doskonale szkic historyczny ogl?danych zabytk??w.

  Magdalena Mazur, Kolbuszowa

Odlotowy Londyn, VI`2006
 • Wycieczka wypad??a znakomicie, wszystko by??o dobrze zorganizowane. Ciekawy program, do??wiadczony pilot. Wycieczka godna polecenia. By??o OK.  PP ??liwa, Mys??owice

Odlotowy Londyn, VI`2006
 • Wycieczka niezwykle udana i godna polecenia. Organizator wycieczki solidny.

  E. Cebula, Krak??w

Odlotowy Londyn, VI`2006
 • Odlotowy Londyn wart swojej nazwy i tego co po nim oczekujemy.  podpis nieczytelny

Austria, VI`2006 • Wycieczka zorganizowana dobrze. Program urozmaicony.

  podpis nieczytelny

Austria, VI`2006 • Pozytywnie, otwarto??? biura na potrzeby klienta - kopalnia ??elaza - cudowne prze??ycie. odpowiednie ilo??ci czasu wolnego i zorganizowanego. Polecam wszystkim - wycieczka bardzo interesuj?ca.


  podpis nieczytelny

Z??ota Praga, V`2006 • Wycieczka zorganizowana na bardzo dobrym poziomie. Biuro posiada szerok? i dobr? ofert? wycieczek objazdowych.


  podpis nieczytelny

Z??ota Praga, V`2006 • Wycieczka b. udana. Praga przepi?kna. Pilot bardzo serdeczny i profesjonalny.


  D. W??jcik

Odlotowy Londyn, VI`2006
 • Dobrze zorganizowana. Jestem z wycieczki b. zadowolona.

  G.P. W?grzce

Odlotowy Rzym, IV`2006
 • Bardzo dobrze zorganizowana wycieczka, wspania??a opieka p. pilota, maximum przekazywanych informacji. Jestem pod wra??eniem tej wycieczki i wi?cej takich pilot??w z tak? wiedz?, ogranizacj? i opiek?. Dzi?kujemy.  K. Fra??, A.Dyras, Krak??w

Z??ota Praga, V`2006 • Program ca??kowicie zrealizowany, pilot solidnie przygotowany, wycieczka po Pradze zostawi??a mi??e wra??enie.

  podpis nieczytelny

Odlotowy Pary??, V`2006 • Wycieczka bardzo udana, ??wietny przewodnik, jestem bardzo zadowolony, dobra organizacja.


  D. Ziemi??ski, D?bica

Odlotowy Pary??, V`2006 • Aktywny tryb sp?dzania czasu, mo??liwo??? zobaczenia wielu obiekt??w atrakcyjnych dla turyst??w. Pilot bra?? pod uwag? sugestie grupy.


  M. Knapczyk, Sosnowiec

Z??ota Praga V`2006 • Wspomnienia z wycieczki b?d? niezapomniane! Najlepsza wycieczka w jakiej uczestniczy??am, a by??o ich sporo.


  Joanna Kawalec

Odlotowy Rzym, IV`2006
 • Bardzo solidne, dzi?kuj? godne polecenia.

  A. Go??aszewska, Warszawa

Pary?? i zamki w Dolinie Loary, V`2006 • Bardzo przyjemne, taktowne, eleganckie prowadzenie wycieczki przez przewodnika, kierowcy r??wnie?? przyjemni, wyrozumiali, uczynni.


  Irena Krasowska, Starachowice

Pary?? i zamki w Dolinie Loary, V`2006 • Wycieczka bardzo dobra, praca pilota, organizacja na wysokim pozimie.

  Marian Rutka, Ci???kowice

Odlotowy Rzym, IV`2006 • Naprawd? super! Podzi?kowania dla wspania??ego pilota !!


  D. Fra??

Odlotowy Rzym, IV`2006
 • Wycieczka w pe??ni spe??ni??a moje oczekiwania. Operatywny pilot ukaza?? nam Rzym i jego pi?kno. Musz? tu wr??ci? !!


  Monika Dyras, Krak??w

Kraje Beneluksu, V`2006 • Bardzo interesuj?cy program, sprawna organizacja, optymalny koszt, przejazd sprawny i bezpieczny.


  Ryszard Michalski, Warszawa

Kraje Beneluksu, V`2006 • Program, hotel i wy??ywienie b.dobre. Kierowcy i pilot na 6. Tylko pogoda popsu??a szyki.


  podpis nieczytelny

Kraje Beneluksu, V`2006 • Bogaty program, ??wietnie, sumiennie, ciekawie realizowany przez pilota - bravo ! Dobry pomys?? z 1 noclegiem w hotelu przed zwiedzaniem.


  Gra??yna

Skarby Italii, V`2006 • Podoba??o mi si? bardzo, jestem zachwycona zabytkami.


  podpis nieczytelny

Skarby Italii, V`2006 • Wycieczka bardzo udana, oczywi??cie dzi?ki dobrej pracy biura.


  Teresa Korczowska-P??atek, Krak??w

Kraje Beneluksu, V`2006 • Biuro dzia??a profesjonalnie. Program ciekawy, zrealizowany w ca??o??ci. Pilot o wysokiej kulturze osobistej.


  B. Z?balska

Kraje Beneluksu, V`2006 • Biuro solidne, wycieczka udana, moc wra??e??, zwiedzili??my kawa??ek ??wiata. Podoba??o mi si?, ??e po przejechaniu trasy do Niemiec by??o zakwaterowanie w hotelu na nocleg, gdzie mo??na by??o odpocz?? i rozpocz?? realizacj? bogatego programu. Inne biura tego nie mia??y - nocleg by?? w autobusie - rozmawia??am z uczestnikami wycieczki innego biura i wymienili??my opinie. Reklamowa??am ju?? Pa??stwa biuro podr????y i nadal b?d? namawia? najomych do skorzystania z Waszych ofert. Brawa dla pilota i ??wietnych kierowc??w. Brawa r??wnie?? za zam??wienie "szwedzkiego sto??u". Dzi?kuj?.


  Irena ?osin, Rybnik

Kraje Beneluksu, V`2006 • Realizacja programu bez zastrze??e??. Dokona??am dobrego wyboru. Du??e brawa dla pilota wycieczki.


  Halina Pepli??ska, Wejherowo

Odlotowy Pary??, III`2006
 • Rewelacyjna wycieczka dla wytrwa??ych.  W. Maciej

Odlotowy Pary??, III`2006
 • B. dobra opieka pilota, dobrze wykorzystany czas, du??o zwiedzonych miejsc. Oczekiwania zosta??y spe??nione.


  Anita i Jerzy Turek, Rzesz??w

Odlotowy Rzym, IV`2006
 • Program wycieczki zosta?? zrealizowany zgodnie z planem. Pilot operatywny i mi??y.  Ma??gorzata Dyras

Odlotowy Rzym, III`2006
 • Wycieczka by??a bardzo przyjemna, biuro zapewni??o odpowiednie warunki.  K. Stradomski

Odlotowy Pary??, III`2006
 • Program wycieczki by?? bardzo dobrze wybrany.  P. Sieczkowski, Skar??ysko-Kam.

Odlotowy Pary??, III`2006
 • Jestem zadowolony z wycieczki. Dzi?kuj?.


  K. Letkowski, Cz?stochowa

Odlotowy Rzym, III`2006
 • Uwa??am, ??e wycieczka by??a bardzo udana, wspania??y przewodnik umila?? zwiedzanie
  i podawa?? rzetelne informacje  ?. Zuber, Lublin

Odlotowy Rzym, III`2006
 • Bardzo mi si? podoba??o i zdziwi??em si?, ??e uda??o nam si? wszystko zwiedzi?.
  Bardzo podoba??y mi si? ??arty Pana pilota.  P. Sobczuk

Odlotowy Londyn, III`2006 • Wycieczka udana, organizacja bez zarzut??w, przewodnik kompetentny.


  E. Kanios, Sosnowiec

Odlotowy Rzym, V`2006 • Wycieczka by??a OK. Rzym te?? OK. - trzeba to powt??rzy? w zwolnionym tempie.


  M.Bry??a, T.D?wiga??, Krak??w

Odlotowy Rzym, III`2006
 • Wycieczka podoba??a mi si?. Zwiedzi??am ciekawe miejsca i dowiedzia??am si? wielu interesuj?cyh rzeczy o "Wiecznym mie??cie".  M. Cho??ubek

Odlotowy Rzym, III`2006
 • Wycieczka bardzo mi si? podoba??a. W bardzo kr??tkim czasie zd???y??am zobaczy? wiele godnych uwagi miejsc, zabytk??w.  podpis nieczytelny

Odlotowy Rzym, III`2006
 • Wycieczka by??a ciekawa i pouczaj?ca.  M. Cho??ubek

Austria - Fusch/Zell am See, II`2006
 • Wyjazd sympatyczny gospodarze spokojni i nie konfliktowi. W sumie z czystym sumieniem mog? polecic ten dom . Pozdrawiam.
  Ps. jesli chodzi o ten pokoj z trzema ??ozkami to jest to duzy pokoj a nie
  wneka znajdujaca sie za kuchnia co jest bardzo dobre dla dzieci bo nie
  s??ychac ich ha??asu haha  S. Warszawski, Gda??sk

W??ochy - Capmitello, II`2006
 • DZI?KUJ? ZA WASZ? TROSK? I PAMI??.
  JESTE??MY W PE?NI ZADOWOLENI Z CA?EGO POBYTU:
  APARTAMENT PRZESTRONNY,CZYSTY, NOWY, WYPOSA??ONY W POTRZEBNE URZ?DZENIA,W CENTRUM MIASTA,CICHO,SPOKOJNIE-150M OD G???WNEJ DROGI,W?A??CICIELKA BARDZO MI?A I KONKRETNA. BIERZE Z G??RY ZA SPRZ?TANIE 25 EURO.
  MIEJSCOWO??? CICHA ODDALONA OD CANAZEI 4 KM ( KURORT ! ), DO KOLEJKI G???WNEJ (126 OS??B) 500M
  POLECAM WSZYSTKIM NARCIARZ? 2 LATA TEMU TEN REGION ZOSTA? UZNANY ZA NAJLEPSZY NA ??WIECIE DLA NARCIARZY!!!!
  SKI-BUS JE?DZI W OBR?BIE 12 REGION??W ZA DARMO!! JECHA?EM DO SAN PELLEGRINO OK 35KM 3 SKI-BUSAMI.
  POZDRAWIAM I MAM NADZIEJ? ??E MOJA OPINIA NIE WP?YNIE NEGATYWNIE NA MOJ? NAST?PN? REZERWACJ? W TYM REGIONIE.
  P.S. W?A??CIWIE TO M??WI?EM ??ONIE ??E POWINNI??MY WAM DOS?A? PIENI?DZE ZA TAKIE WCZASY.
  P.S.2 JUTRO JAD? DO ZELLERTAL W AUSTRI B?DZIEMY MIELI POR??WNANIE ( ALE JESTEM PEWIEN ??E TAK PI?KNIE NIE B?DZIE - OKOLICE )
  POZDRAWIAM!!  M. Balcerak, ???d?

Austria, Kaprun, I`2006
 • Jeste??my bardzo zadowoleni z warunk??w,miejsce zakwaterowania bardzo dobre (nowy obiekt ) czysto ciep??o i o to nam chodzi??o polecam z powy??szych wzgl?d??w jak i niskiej ceny odleg??o??? do lodowca ok 2 km do Zell am Sea ok 3 km. Dziekujemy i POZDRAWIAMY !  PP. Grzybowscy, Dzierzgo??, Warszawa, Lublin

Austria, Zell am See, I`2006 • Dzi?kujemy, by??o b. dobrze, warunki takie jakie oczekiwali??my.
  pozdrawiam.  M. Stafa, Zawadzkie

Odlotowy Rzym, X`2005
 • Wycieczka jak na 3 dni bardzo udana, pilot super. Biuro za??atwi??o wszystko na 5.


  Miros??aw i Jadwiga G??rniccy, Czelad?

Praga, V`2005, • Powodzenia, z tak? firm? same sukcesy. Standard programu wycieczki na bardzo wysokim poziomie, po prostu nic doda? nic uj?? !!!

  A. Kopaniecka, K?dzierzyn-Ko?le

Odlotowy Rzym, X`2005
 • Biuro w pe??ni wywi?za??o si? z programu, bardzo udany wyjazd, na szczeg??lne uznanie zas??uguje pilot.


  R. Musio??, Krak??w

Odlotowy Rzym, X`2005
 • Dobra oragnizacja, pilot super!

  P.Biel, Krak??w

Skarby Italii, IX`2005,
 • Wspnia??a wycieczka, mi??a atmosfera. Pod ka??dym wzgl?dem same pochwa??y.

  Kost??rkiewicz, Krak??w

Odlotowy Pary??, XI`2005,
 • Mi??y pilot - Pani Alina bardzo profejsonalna. Korzystanie z metra podczas pobytu to du??y plus.

  podpis nieczytelny

Odlotowy Pary??, XI`2005
 • Bogaty program wycieczki. Dobrze i ciekawie zorganizowana. Bardzo dobrze prowadzona wycieczka przez pilota. Dobra lokalizacja hotelu.


  podpis nieczytelny

Skarby Italii, IX`2005,
 • Wycieczka super, opieka biura i pilota bardzo dobra i troskliwa.

  J. Ko??uch, Brzesko

Odlotowy Rzym, X`2005
 • Pilot extra !!! organizacja b.dobra.


  bez podpisu

Zapach Toskanii, IX`2005,
 • Ogromne tempo, ale za to du??o si? widzia??o. ??wietni kierowcy. Obiektywnie: przyda??by si? jeszcze 1 dzie??. Wycieczka na 6.

  bez podpisu

Zapach Toskanii, IX`2005,
 • Dobrze przygotowany program, dobra realizacja.

  podpis nieczytelny

Odlotowy Rzym, X`2005
 • Bardzo udany wyjazd - szczeg??lnie dzi?ki pilotowi.

  J. Stronczak, Krak??w

Odlotowy Rzym, X`2005
 • Wycieczka bardzo udana poniewa?? zobaczy??am wiele zabytk??w w kr??tkim czasie.


  J. Junak, W?grzce

Skarby Italii, IX`2005,
 • Bardzo wysoko oceniamy pilota. Ocena wycieczki na 6.

  F. Misi?g, Inowroc??aw

Praga, V`2005,
 • Bardzo wysoki poziom pilota. Wycieczka na 6.

  A. Rogowski, Krak??w

Zapach Toskanii, IX`2005,
 • Poza wycieczk? na Elb? (zbyt d??uga podr????) wszystko by??o super.

  bez podpisu

Zapach Toskanii, IX`2005,
 • Toskania cudowna!

  podpis nieczytelny

Skarby Italii, IX`2005,
 • Cho? program wycieczki by?? b. napi?ty i dos? wyczerpuj?cy to bardzo mi si? podoba??o. Z pewno??ci? wybior? si? do W??och jeszcze nie raz.

  K. Poty??ska, Warszawa

Skarby Italii, IX`2005,
 • Program wycieczki bardzo bogaty, bardzo du??a wiedza pilota, bardzo mi??a atmosfera.

  ?. Cyganek, Tarn??w

Skarby Italii, IX`2005,
 • Biuro oceniam jako solidne, trasa b. ciekawa, praca pilota dostosowuj?ca program do pogody i mo??liowosci uczestnik??w - OK.

  podpis nieczytelny, Rzesz??w

Skarby Italii, IX`2005,
 • Wspnia??a wycieczka, mi??a atmosfera. Pod ka??dym wzgl?dem same pochwa??y.

  Kost??rkiewicz, Krak??w

Skarby Italii, IX`2005,
 • Wycieczka super, opieka biura i pilota bardzo dobra i troskliwa.

  J. Ko??uch, Brzesko

Skarby Italii, IX`2005,
 • ??wietna organizacja, fantastyczna atmosfera, profesjonalizm pilota i kierowc??w.

  M. Maruszewska-H., Krak??w

Skarby Italii, IX`2005,
 • Wyjazd by?? bardzo interesuj?cy, ciekawy i pozostawi w naszej pami?ci wiele wspomnie??.

  P. Haytek, Krak??w

Skarby Italii, IX`2005,
 • Program obfity, ale w pe??ni satysfakcjonuj?cy. Jeste??my bardzo zadolwoleni.

  H. Draba, Klucze

Skarby Italii, IX`2005,
 • Pe??en profesjonalizm. Bardzo udana wycieczka, mi??a atmosfera i niska cena.

  bez podpisu

Skarby Italii, IX`2005,
 • Wycieczka bardzo ciekawa, dobrze zorganizowana.

  Stanis??awa i Jan Siwiec, Kolbuszowa

Skarby Italii, IX`2005,
 • Wycieczka wspania??a.

  M. Nowak, Wroc??aw

Skarby Italii, IX`2005,
 • Reasumuj?c, wyjazd mo??na zaliczy? do udanych. Dobra organizacja.

  M. Siudek, Warszawa

Praga, V`2005,
 • Biuro solidne. Najlepsze na terenie Krakowa.

  M. Szymu??, Krak??w

Praga, V`2005,
 • Pilot m??g??by mniej wiedzie? ! Zas??b informacji kolosalny - nieprzyswajalny w upalny dzie?? :)

  D. Rogowska, Krak??w

Odlotowy Rzym, X`2005
 • Nie my??la??em, ??e w tak kr??tkim czasie mo??na tak du??o zobaczy?. Pilot ??wietny, operatywny, opanowany, dowpcipny.


  K. Mys??ajer, Krak??w

Praga, V`2005,
 • The guide was excellent and I met many new friends from different cultures. Best vacation.

  B. Tague, USA

Praga, V`2005, • Nie mam uwag, wycieczka by??a bardzo udana, wiedza pilota imponuj?ca.

  M. Gor?czko, Krak??w

Pary?? i zamki V`2005,
 • Jestem zadowolona. Dzi?kuj?!

  podpis nieczytelny

Skarby Italii VIII`2005, • Kierowcy mili i uprzejmi, dobrze prowadz?. Wycieczka na 5.

  brak podpisu

Skarby Italii VIII`2005,
 • Dzi?kujemy za bardzo pi?kn? wycieczk?. Szczeg??lne s??owa uznania nale??? si?
  pilotowi, panu Januszowi. Gdyby nie jego wiedza i spos??b w jaki j?
  przekazuje wycieczka straci??aby wiele. Do tego dochodzi jeszcze takt i
  szacunek dla wszystkich uczestnik??w imprezy. Plan podr????y i organizacja te??
  by??y dobre, a hotele ca??kiem, ca??kiem. Og??lnie - na pi?tk? !


  Adriana, Joanna i Wac??aw Zi?bowie, Rzesz??w

Pary?? i zamki V`2005, • Dwie bardzo uci???liwe "Panie", ale poza tym super.

  podpis nieczytelny

Pary?? i zamki V`2005,
 • W??a??nie takich pilot??w powinny zatrudnia? biura !

  podpis nieczytelny

Polecamy wycieczki

Biuro Podróży SOL-TOURS, 31-012 Kraków ul. św. Marka 11a, tel. 12-425-47-20, 12-425-47-21, fax. 12-429-59-71

telefony alarmowe: 728 877 955, 668 006 576; mail: info@sol-tours.pl | Bank PEKAO S.A. nr konta 82 1240 4650 1111 0000 5148 9393